Verduurzamen van de industrie: grijp kansen, juist nú!

29 september 2022, Rosalie Geerlinks en Harm Hubbeling

'Als het getij verloopt, moet men zijn bakens verzetten', is een bekend spreekwoord dat je tegenwoordig niet meer zo vaak hoort, maar eigenlijk heel actueel is. Het betekent dat als de omstandigheden veranderen, je ook andere maatregelen moet nemen. Dat je dus oog hebt voor nieuwe ontwikkelingen en je daaraan (blijvend) aanpast. Dat geldt ook voor de transitie naar een toekomstbestendige industrie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Recentelijk hebben wij een blogreeks gelanceerd over het toekomstbestendiger maken en vergroenen van de industrie. In deze reeks zijn enkele voorbeelden genoemd waar de industrie nu al mee bezig is en waar de verdere mogelijkheden liggen op het gebied van de energietransitie en de chemietransitie. Bij TAUW merken we dat de industrie steeds meer openstaat om over te schakelen van wat (wettelijk) moét, naar wat kan en maatschappelijk gewenst is. Kortom, een schep er bovenop!

Mooi voorbeeld hiervan is het chemiecluster van Delfzijl dat al goed op weg is met de doelstellingen van 2030 en waar inmiddels al een reductie van tenminste 49% aan CO2 behaald is. Ook zien we initiatieven op het gebied van waterstof(bij)stook die een bijdrage aan de vergroening leveren. De weg waarlangs deze veranderingen gaan is helaas nog geen mooi egaal geplaveide route, maar kent de nodige hobbels, hindernissen en valkuiken.


Inspelen op de grillen van de (energie)markt

Momenteel zien we een aantal vraagstukken bij elkaar komen, bijvoorbeeld als het gaat om het bedenken van oplossingen voor de stikstofdepositie en energietransitie. Oplossingen voor de stikstofproblematiek worden vaak gezocht in het elektrificeren van processen. Maar een hobbel waar veel bedrijven tegenaan lopen is de beperkte capaciteit van het elektranetwerk. Dit probleem speelt zowel aan de vraag als -aanbodkant. Daarnaast is de levering van gas momenteel onzeker en (net als elektriciteit) tegen hoge prijzen, waardoor er ook wordt gekeken naar alternatieven als diesel en LPG. Deze laatste twee geven weliswaar iets meer leveringszekerheid dan gas, maar hebben een negatievere impact op het milieu. Inmiddels zijn er helaas ook bedrijven die de productie hebben moeten verminderen of helemaal gestopt zijn als gevolg van de hoge energieprijzen. Deze negatieve ontwikkelingen, zeker in de huidige uitzonderlijke mondiale omstandigheden, lijken ons ook niet gewenst en kunnen tot een domino-effect leiden waardoor ook andere bedrijven omvallen. Er liggen veel mooie initiatieven op de plank, klaar om gerealiseerd te worden, maar de pauzeknop is ingedrukt. De vraag is: hoe krijgen we dit weer op gang?


Oplossingen voor nu en de lange termijn

Het vinden van passende oplossingen voor de lange termijn vraagt om visie, een vooruitziende blik en tijd. Ondertussen is er voor de korte termijn ook een actieplan nodig; dat vraagt om flexibiliteit van overheid en maatschappij. Durven wij in Nederland versneld de sprong te maken naar grootschalige inzet van waterstof? En zijn er bijvoorbeeld nog wel genoeg stookinstallaties op andere brandstoffen te koop of te huur, zodat de industrie tijd gegund krijgt om de uiteindelijke sprong naar circulair te maken? En, ook niet onbelangrijk, zijn er (dan) überhaupt nog genoeg monteurs te vinden?

Mooi initiatief is bijvoorbeeld om samen met de omgeving te kijken of er in de buurt plannen zijn om elektriciteit op te wekken, wat wellicht mogelijkheden biedt om in een energiecollectief de beschikbare netcapaciteit te delen. Of wellicht heb je als bedrijf warmtecapaciteit over, en kan je zo helpen om op kleinschalig, lokaal niveau een oplossing te bieden. Waarschijnlijk liggen er verschillende mooie initiatieven op de plank te wachten, inclusief een financiering. Om dit vlot te trekken, is perspectief nodig op zowel de korte als lange termijn.

TAUW helpt u graag de bakens te verzetten. Door niet te denken in onmogelijkheden, maar in kansen en uitdagingen. U kunt ons live ontmoeten tijdens onze bedrijvensymposia ‘Toekomstbestendige industrie’, waarvan de eerste editie plaatsvindt op donderdag 6 oktober.


Bedrijvensymposia ‘Toekomstbestendige industrie’

Tijdens onze bedrijvensymposia ‘Toekomstige industrie’ kijken we graag samen met u naar de mogelijkheden en kansen rondom het verduurzamen van de industrie. Hier komen actuele vraagstukken als herontwikkeling op verontreinigde grond, de chemie- en energietransitie en klimaatbestendige industrie uitgebreid aan bod. De eerste editie voor (industriële) bedrijven in Noord-Nederland vindt op donderdag 6 oktober in Groningen plaats. Op termijn organiseren we ook symposia in andere regio's. 

Klik voor meer informatie en het aanmeldformulier op onderstaande button.

 Meer informatie en aanmelden

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.