Vrouwenfeestje?

05 oktober 2023, Ralph van Roessel

Hoewel ik de toenemende aandacht voor (gender)diversiteit en de achterblijvende positie van vrouwen toejuich, ben ik van mening dat het huidige debat maar beperkt zoden aan de dijk zet. Reden daarvoor is dat het debat momenteel nagenoeg volledig geïnitieerd en gedomineerd wordt door vrouwen, en dat het ook vooral gaat over vrouwen. Zelf heb ik dat nu al verschillende keren ondervonden op bijeenkomsten zoals de Cobouw ‘Diversity Summit’ en recent nog de conferentie ‘Genderdiversiteit aan de top’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En je ziet het ook als je kijkt naar de sprekers op andere symposia en congressen, de publicaties op LinkedIn of de artikelen en interviews in de traditionele media.

Wat naar mijn mening nodig is om echt meters te gaan maken, is het gesprek ook met mannen en over mannen te gaan voeren. Mannen hebben immers een cruciale rol te spelen in de noodzakelijke verandering. Dat zal echter alleen gebeuren als het lukt om samen het gesprek te voeren over wat mannen ‘te winnen’ hebben (zoals betere prestaties), over wat ze ‘te verliezen’ hebben (het ongemak van niet meer zelf de norm zijn) en over wat ze ‘te doen’ hebben (ook zelf in actie komen).

Om dit gesprek op gang te krijgen, zullen zowel vrouwen als mannen in beweging moeten komen. Van de vrouwelijke voorvechters vraagt het om mannen gericht te betrekken bij (gender)diversiteit initiatieven en ook in de eigen omgeving een open dialoog met ze aan te gaan. Van mannen vraagt het om niet passief aan de zijlijn te blijven staan maar je te verdiepen in je eigen ongemak, te luisteren én je te laten horen op evenementen en het gesprek aan te gaan in je eigen werkomgeving.

Ik besef me terdege dat dit best lastig is. Maar doen we het niet, dan acht ik de kans op grote stappen voorwaarts voor wat betreft diversiteit en de positie van vrouwen (in welke door mannen gedomineerde sector of beroepsgroep dan ook) uitermate klein. En dat is iets wat we ons - zeker ook in de  bouw- en infra - met alle problemen van deze tijd, absoluut niet kunnen veroorloven.

 (Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.