Werken aan duurzaamheid is dagelijks vliegen tussen zorgen en successen

24 februari 2021

Sanne de Groot

“Hee, hoe gaat het? Ja, prima en met jou?” Een standaard neutrale reactie die het meest comfortabel is. Ondanks de ups en downs kiezen we er meestal voor om een gemiddelde te pakken. Maar in mijn beleving krijg je een eerlijker en completer beeld door die ups en downs volwaardig te belichten. Het werken aan duurzaamheid levert mij hoogte- en dieptepunten op; ik vlieg soms dagelijks heen en weer tussen zorgen en successen.

Geregeld ervaar ik momenten waarop de zorgen overheersen. Frustratie, woede en verdriet vormen op die momenten de kern. De stappen die we zetten zijn te klein, in beweging komen en vooral blijven is een complexe en voortdurende uitdaging. De grote regelmaat en vooral het gemak waarmee projectteams nog steeds duurzame doelen aan de kant (willen) schuiven, maakt mij intens verdrietig.

David Attenborough antwoordde op de vraag of het uberhaupt mogelijk is om optimistisch te zijn: “Well you don’t have an alternative.” Voor mij persoonlijk is optimisme en de wil om vanuit een positieve blik naar mogelijkheden te kijken, het enige wat mij op de been houdt. Ik heb dat nodig om mezelf weer bij elkaar te rapen en in beweging te blijven.

Dat optimisme houd ik vast. Door uit te gaan van het positieve, te vertrouwen dat anderen ook in beweging willen komen en vanuit die basis te handelen. Door die momenten dat de wind meezit te koesteren. Door blij te zijn met uitvragen waarin onze opdrachtgevers duurzaamheid centraal stellen en circulariteit de kern van de opgave is. Wat binnen ons tenderteam de reactie ontketende: “Maar als we circulariteit leidend maken, dan hebben we gefaald als het niet lukt”. Jackpot!

We hebben stappen gezet, er zijn successen te vieren. Dat moet ook, want het koesteren van die kleine successen houdt je op de been en maakt dat je het op kunt blíjven brengen om weer energie te steken in het zetten van volgende stappen. Succes betekent daarmee nadrukkelijk níet: “Oké klaar, ik hoef niets meer te doen.” Het is een aanmoediging om in beweging te blijven. 

Want we zijn er nog lang niet binnen de bouw en infra. Recentelijk benadrukte Jan Rotmans op de bijeenkomst van Duurzaam GWW dat er op sectorniveau nog niet veel écht gerealiseerd was: “Er was géén daling van de CO2-uitstoot, géén stijging van het aandeel gerecycled beton en asfalt, en géén daling van het energiegebruik voor beton en asfalt over de afgelopen vier jaar”, zo bleek uit de monitoringsrapportages. Terechte kern van zijn betoog was dan ook: op deze manier gaan we de klimaatdoelen nooit halen.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.