Werklandschap van de toekomst

14 juli 2021, Ralph van Roessel

Zoals zo velen ben ik het afgelopen jaar enorm verrast door de positieve impact die het groen en water in mijn directe leefomgeving op mijn gemoedstoestand blijken te kunnen hebben. Een ontspannen belafspraak tijdens een wandeling in het park of een klein geluksmoment door de fluitende vogel tijdens het openklappen van mijn laptop in de tuin. De voorbeelden zijn talloos en divers, maar hebben met elkaar gemeen dat ze hebben bijgedragen aan mijn balans en welzijn in het recente thuiswerkjaar. Een jaar dat ik, en daar ben ik niet alleen in, als erg pittig heb ervaren.

Nu mensen weer massaal terug naar kantoor mogen (moeten?), rijst de vraag hoe we voor zoveel mogelijk mensen, dus ook voor de ‘nooit-thuiswerkers’, structureel een prettige groene en gezonde werkomgeving kunnen realiseren. Zo’n werkomgeving zou een enorme impuls betekenen voor zowel de geestelijke als de fysieke gezondheid van de ca. 30% van de beroepsbevolking, die werkzaam is op de nu veelal dorre, versteende en onaantrekkelijke bedrijventerreinen. Dit nog even los van het feit dat vergroenen van stedelijk gebied ook direct bijdraagt aan het oplossen van bestaande problemen zoals wateroverlast, hittestress en afnemende biodiversiteit.

Gelukkig ben ik niet de enige die gelooft in de enorme potentiële maatschappelijke opbrengst van het creëren van groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Onder leiding van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) werken we momenteel met een brede coalitie van ministeries, onderwijsinstellingen, ingenieursbureaus, hoveniers, maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en gemeentes aan een groeifondsaanvraag voor het ‘Werklandschap van de Toekomst’. Hiermee beogen we een massale vergroening van de ruim 3000 bedrijventerreinen in Nederland, waarvan momenteel slecht 1% van het grondoppervlak groen of blauw is. Met de groeifondsaanvraag gaan we op 25 à 30 ‘ambassadeurbedrijventerreinen’ inspirerende voorbeelden én een positieve business case laten zien.

De ervaring leert immers dat naast een lonkend perspectief ook hard cijfermateriaal over hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en stijging van de vastgoedwaarde nodig zal zijn om de standaard argumenten over bereikbaarheid, onderhoud en parkeren op bedrijfsterreinen te kunnen overwinnen. De uitdaging zal zijn om te laten zien dat deze argumenten bij een goed proces het realiseren van een groene gezonde werkomgeving helemaal niet in de weg hoeven te staan.

 

Dit blogartikel is reeds gepubliceerd in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.