Witte man van middelbare leeftijd

20 december 2022, Ralph van Roessel

Sinds afgelopen zomer werk ik met veel energie mee aan het organiseren van de ‘Hee, ben jij oké-week?’. Een initiatief voor en door de bouw- en infrasector waarbij in de week van 17 - 21 april 2023 een breed scala aan initiatieven plaatsvindt om aandacht te vragen voor sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. Naar mijn mening broodnodige aandacht. Onze sector heeft immers flinke stappen te maken bij zowel het binnenhalen van frisse en andere talenten als het behouden en optimaal benutten van al aanwezig talent. En dat vraagt om een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt, zich durft uit te spreken en waar geluisterd wordt naar andere perspectieven.

Grote uitdaging is echter dat deze verandering tot stand zal moeten komen onder leiding van managers en bestuurders die in grote meerderheid man, wit, hoogopgeleid en van middelbare leeftijd zijn. En daar wordt het, ook voor mijzelf, ongemakkelijk. Ik besef me meer en meer dat ik me, hoe goedwillend ik ook ben, eigenlijk maar beperkt kan verplaatsen in mensen met een ander geslacht, leeftijd, culture achtergrond of opleidingsniveau. Dat ik vaak geen flauw idee heb waar zij precies tegenaan lopen. En dat ik, met mijn goedbedoelde maar onontkoombare ‘witte-man-van-middelbare-leeftijd perspectief’ vaak volstrekt incapabel ben om in te schatten ‘hoe je er ook naar kunt kijken’ of ‘hoe zaken ook kunnen worden ervaren’.

Ik heb voor mezelf inmiddels dus geconcludeerd dat goede intenties alleen niet voldoende zijn om het verschil te maken. Als ik echt wil bijdragen aan een diverse, sociaal veilige sector waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt dan zal ik, om mijn eigen blinde vlekken te compenseren, telkens weer actief op zoek moeten naar andere perspectieven om daar vervolgens ook ruimte voor te creëren. Dat is voor mij zeker nog geen natuurlijk gedrag, en soms ook verrekte hard werken. Absoluut geen reden om het niet te doen, wel goed je dat te beseffen als witte man van middelbare leeftijd die graag zijn steentje wil bijdragen.  

 

(Dit artikel is reeds gepubliceerd in Cobouw)

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.