Ziet u door de bomen het bos nog?

Anno Drenth

Een gevoel van vertwijfeling. Dat is wat ik over heb gehouden aan de provinciale verkiezingen afgelopen maart. Die vertwijfeling wordt veroorzaakt door de winst van de ontkenners/tegenstanders van klimaatsverandering. Uit de beschouwingen en verkiezingsanalyses concludeer ik dat veel mensen hun keuze gemaakt hebben omdat ze bang zijn voor onzekerheid. Welke kosten komen er op ons af en waar gaat de samenleving naar toe? Deze onzekerheden herken ik ook, maar als we klimaatverandering blijven ontkennen en we in onszelf keren, ben ik van mening dat we straks door de bomen het bos niet meer zien.

Duurzame samenleving, duurzame woning

Stappen naar een duurzamere samenleving en een duurzame eigen woning zijn niet eenvoudig. Hierover heb ik al vaker geschreven en ervaar ze op dit moment persoonlijk ook. Thuis maken we een plan om ons huis, een geschakelde woning uit 1993, te verduurzamen. In mijn wijk staan meer dan 50 van dit soort woningen. De gemeente wil verduurzaming versnellen. Door inzet van het regionale energieteam is na een aanbesteding voor collectieve aanschaf van zonnepanelen een gunstige regeling bedongen. Ook zijn er informatieavonden voor de bewoners gehouden. Tot zo ver top zou je zeggen!

Helaas ben je er nog niet met alleen een gunstige aanbieding voor de aanschaf van zonnepanelen. Waar bijvoorbeeld niet naar is gekeken, is dat in onze wijk het ene type huis onvoldoende isolatie heeft en binnen twee jaar een nieuwe bitumen daklaag moet krijgen en dat het andere type een gebogen dak heeft. Hierdoor kunnen we niet zomaar zonnepanelen laten plaatsen. Hier start dan ook mijn onzekerheid: aanvullende kosten, een forse tijdsinvestering en veel uitzoekwerk. Geen easy job, maar ons duurzame hart zet door. Uiteindelijk kwamen we uit bij de Vereniging Eigen Huis, die kon ons verwijzen naar aanvullende informatie en gecertificeerde dakdekkers. En ook zij bieden een gunstige collectieve inkoop voor zonnepanelen.

Flink investeren

Inmiddels hebben we een nette offerte voor zowel de vervanging van het bitumen dak, het aanbrengen van een nieuwe (dikke) isolatielaag en de zonnepanelen. Totale kosten? Circa 15.000 euro. Een flinke financiële investering voor een eerste verduurzamende stap. Natuurlijk had het bitumen dak ook zonder de verduurzamingsslag vervangen moeten worden, maar het komt nu wel allemaal tegelijk en vraagt organisatorisch best veel inzet van ons als huizenbezitters.


Overheid pak je rol!

Daarom vind ik dat de overheid dit soort trajecten moet ondersteunen. Bied bijvoorbeeld financieel perspectief door de bestaande salderingsregeling op zonne-energie minimaal 5 jaar langer door te zetten. Zo kan de investering in zonnepanelen eenvoudig terugverdiend worden, waardoor het voor meer mensen aantrekkelijk wordt. En kom ook snel met de al veel besproken object-gebonden financiering (tegen een laag rentepercentage) om verdere verduurzamingskosten mee te betalen. Op deze manier worden veel zorgen weggenomen en bieden we een betaalbaar en overzichtelijk duurzaam perspectief!

De huizenbezitters moeten geholpen worden met een duidelijk routeplan in de verduurzaming van de eigen woning. De te nemen stappen moeten helder zijn en een totaaloplossing bieden met bijhorende planning en kostenberekening. Zo wordt de onzekerheid een stuk kleiner, de aanpak overzichtelijk en betaalbaarder. Vanuit Tauw bieden wij een dergelijke totaaloplossing. Wij bieden een routeplan en begeleiden de stappen via een participatief proces met bewoners en de lokale overheid. Daarbij wordt de lokaal beschikbare duurzame energievoorziening geïnventariseerd en afgestemd op de lokale behoefte van de bewoners.

Samenwerking in plaats van verdeeldheid

Wat ik nu schrijf is politiek gezien natuurlijk erg kort door de bocht, maar de overheidspartijen moeten naar mijn mening op de belangrijke thema’s, waaronder klimaatsverandering, met elkaar samen werken zodat er concrete plannen komen. Dit soort thema’s bieden geen ruimte meer voor verdeeldheid en chaos. Zij vragen om sterk en eenduidig leiderschap - en een overheid die burgers helpt het bos door de bomen te blijven zien.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.