Bent u al voorbereid op de Brzo-inspectie?

Sinds 2020 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie aangekondigd bij vrijwel alle Brzo-bedrijven te gaan inspecteren, waar dat in 2019 slechts 60% was. Hierbij ligt de focus vooral op het beheersen van arbeidsrisico’s en het voorkomen van arbeidsongevallen.

Speerpunten I-SZW 2021

In het jaarplan van 2020 heeft I-SZW drie inspectiethema’s vastgesteld die zijn doorgetrokken naar 2021, namelijk: 

 • Gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones (explosieveiligheid); 
 • Veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud); 
 • Hanteren van een actueel veiligheidsbeheerssysteem (VBS); 

Daarnaast houdt de inspectie in 2021 verscherpt toezicht op: 

 • Het hebben van een risico inventarisatie & -evaluatie (RI&E); 
 • Blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. 

Brzo-bedrijven zijn vaak bekend met het feit dat ze de chemische- of procesveiligheid op orde moeten hebben. Met de huidige speerpunten wordt echter specifiek aandacht gegeven aan controle op arbeidsveiligheid van werknemers. Wat als er tijdens de inspectie gebreken worden geconstateerd? 

Onze Brzo-adviseurs hebben in 2020 gemerkt dat veel bedrijven de overtuiging hebben zware ongevallen goed te voorkomen, beheersen en bestrijden. Echter, tijdens inspecties zijn toch overtredingen geconstateerd op de speerpunten. 

Niet voldoen aan de inspectie kan grote gevolgen hebben, zoals boetes of zelf stillegging van de bedrijfsvoering. Heeft u alle documenten op orde? En weet u zeker dat u in compliance bent? Met andere woorden: bent u voorbereid op inspectie?  

 

Wilt u meer te weten komen over de Brzo-inspectie?

Bekijk onderstaande documenten voor extra informatie:

   • Brzo checklist - op welke speerpunten wordt er geïnspecteerd door I-SZW?
   • Brzo hand-out - hoe wordt er geïnspecteerd door I-SZW?

 

Behoefte aan ondersteuning? Meldt u aan voor de Brzo pre-audit en laat de specialisten van TAUW u adviseren en begeleiden. 

Zo gaat u goed voorbereid de Brzo-inspectie tegemoet! Meldt u zich aan via het formulier of neem contact op met één van onze adviseurs. 

Meldt u aan voor de Brzo pre-audit

Interessante downloads: Brzo checklist & hand-out 

Brzo Checklist

Om zicht te krijgen in hoeverre u al voldoet aan de huidige Brzo wet- en regelgeving heeft TAUW een interactieve checklist ontwikkeld. Door de stappen van deze checklist te volgen, wordt duidelijk op welke gebieden u al voldoet aan wet- en regelgeving en op welke vlakken u nog actie dient te ondernemen.

Brzo Hand-out

In deze hand-out bieden wij u informatie over de inspectiemethodiek en handhaving bij eventuele overtredingen.

Download de checklist & hand-out 

Vul onderstaand formulier in en wordt direct naar de betreffende bestanden doorverwezen.

 

Waarom TAUW als uw vertrouwde adviseur? 

 • Jarenlange ervaring op het gebied van (Brzo) wet- en regelgeving
 • Specialisten die maatwerk en nazorg leveren voor uw bedrijf
 • Eén aanspreekpunt voor al uw vragen
 • Tijdig anticiperen op wijzigingen in Brzo wet- en regelgeving
 • Een integrale aanpak

Advies op maat

Bent u zich aan het oriënteren over de te nemen stappen? Of vraagt u zich af of u wel goed voorbereid bent op de inspecties en speerpunten van het I-SZW? TAUW heeft brede ervaring met het begeleiden van Brzo-bedrijven voor, tijdens en na inspectie: van implementeren van veiligheidsbeheerssystemen tot blootstellingsonderzoeken. Bovendien bieden wij nazorg na oplevering van de gevraagde of benodigde documenten, zodat we de inhoud van de documenten kunnen vertalen naar uw dagelijkse werkpraktijk.

 

Wilt u goed voorbereid de Brzo-inspectie tegemoet?

Meldt u aan voor de Brzo pre-audit en laat de specialisten van TAUW u adviseren en begeleiden.