218 waterexperts in spe maken kennis met het vakgebied water

Vrijdag 9 juni 2017 vond het IVN 'Jeugdwatercongres' plaats in het Provinciehuis in Assen. Tijdens dit congres konden scholieren onder andere kennis maken met bedrijven die binnen het vakgebied 'water' opereren. Tauw gaf hen, via een touch table, spelenderwijs uitleg over waterstroming over het maaiveld aan de hand van de Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Water Overlast Landschaps Kaart (WOLK). Ook konden de scholieren kennismaken met de toepassing van augmented reality binnen het vakgebied. 

Voorafgaand aan het Jeugdwatercongres hebben de scholieren een opdracht gekregen vanuit verschillende waterschappen, provincies en bedrijven. Hier hebben ze de afgelopen weken hard aan gewerkt. De resultaten werden tijdens het congres gepresenteerd. Daarna was er alle tijd om kennis te maken met diverse spelers binnen de waterwereld: van waterschappen, drinkwaterbedrijven tot advies- en ingenieursbureaus.

Johannes Weemstra en Koort Verveld vertegenwoordigden Tauw tijdens het congres. Bewapend met een touch table en een augmented reality model hebben ze de scholieren geïnformeerd over het werkveld van water binnen Tauw. Eén van de aanwezige docenten vertelde: ‘Mooi om te zien hoe Tauw onder andere via augmented reality en levensechte voorbeelden een bijdrage levert aan het enthousiasmeren van jongeren voor de techniek- en watersector’.

Doel

Het jeugdwatercongres is resultaat van een effectieve en goede samenwerking tussen IVN Noord (WaterXplorelab), de provincies Groningen en Drenthe én de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta. Het heeft als doel om scholieren van het voorgezet onderwijs kennis te laten maken met het vakgebied water(beheer). Het vergroot het begrip en draagvlak voor de watersector, en daarmee de kans dat jongeren kiezen voor een water-georiënteerde opleiding.

Tauw & IVN

IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Op scholen, in nationale parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen.

Tauw is sinds 2013 sponsorpartner van IVN. We stellen elk jaar €20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

Contactpersoon: Jelmer Bron