3D Conceptual Site Models bij complexe bodemprojecten

Om bij complexe bodemprojecten inzicht te krijgen in de boven- en ondergrond van een onderzoeksgebied, maakt Tauw gebruik van 3D Conceptual Site Models (3D CSM). Door zowel openbare als ingewonnen data rondom een onderzoeksgebied slim te combineren, managen en visualiseren, kunnen we onze klanten steeds beter van een gedetailleerd en begrijpelijk advies voorzien.

04 november 2019

3D Conceptual Site Models zijn op informatie gebaseerde schematische 3D modellen. Deze modellen zijn een soort Building Information Modelling (BIM) voor de ondergrond. Ondergrondse objecten zoals boringen, peilbuizen, bodemopbouw, verontreinigingspluimen, funderingen, saneringsmaatregelen en kabels & leidingen worden weergegeven in 3D. Zo wordt systeemgericht informatiemanagement en visualisatie van de ondergrond mogelijk. Ook wordt de relatie met relevante bovengrondse objecten als gebouwen, wegen, lichtmasten en bomen beter inzichtelijk.


Waarom 3D CSM?

Opdrachtgevers kampen met steeds complexere bodemvraagstukken, die vragen om een integrale benadering. Digitalisering speelt daarbij een sleutelrol. Tauw gebruikt 3D CSM om een zo compleet en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van alle beschikbare informatie rondom een onderzoekslocatie, en hoe deze informatie zich tot elkaar verhoudt. Dit helpt om vast te kunnen stellen of er voldoende informatie aanwezig is voor een gedegen advies, of dat aanvullend onderzoek nodig is bij zogenaamde ‘kennishiaten’.

Voordelen voor opdrachtgevers

Als opdrachtgever krijgt u zelf ook toegang tot het 3D CSM, waarmee u snel de risico’s en kennishiaten van uw project kan inzien. Gedurende het hele project verrijkt onze adviseur het model met informatie, zodat u snel goed inzicht krijgt in de locatiespecifieke situatie van de ondergrond en de interactie met andere objecten.

Omdat een 3D CSM veel en complexe informatie op schematische wijze visualiseert, worden technische vraagstukken voor iedereen begrijpelijk. Dat maakt ook de communicatie met het bevoegd gezag en andere belanghebbenden een stuk eenvoudiger.

Ervaringen en ontwikkelingen

Verschillende van onze klanten hebben het afgelopen jaar met tevredenheid gebruik gemaakt van 3D CSM, uiteenlopend van industrie tot overheid.

Tauw is één van de marktleiders als het gaat om 3D visualisaties van de ondergrond. Wij dragen actief bij aan de (door)ontwikkeling van nieuwe technologieën en zijn continu op zoek naar kansen om deze op slimme wijze te implementeren in onze werkprocessen en dienstverlening.

Om ons 3D CSM op een slimme manier te gebruiken en te combineren met andere toepassingen, maken we 3D CSM beleefbaar in Virtual Reality en onderzoeken we mogelijke koppelingen met bijvoorbeeld Augmented Reality (voor een kijkje onder de grond), Machine Learning (om interpretatie van data te verbeteren) en het gebruik van sensoren (om dat live te tonen).


Meer weten over 3D CSM?

Wilt u meer weten over de meerwaarde van 3D CSM in uw projecten, bekijk dan deze video op YouTube en/of bezoek onze webpagina.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze experts: Morrisson Kramer, morrisson.kramer@tauw.com, +31 62 00 50 92 6; IIona Kemeling, ilona.kemeling@tauw.com, +31 61 50 95 15 6.