Aanbesteden van innovaties in de bouw

Terugblik op de Tauw-kennissessie ‘Aanbesteden van innovaties in de bouw’

24 juli 2019

24 juli 2019 - Onlangs heeft de Tauw- kennissessie over het aanbesteden van innovaties in de bouw plaatsgevonden in the Colour Kitchen in Utrecht. Zo’n 25 deelnemers van met name gemeenten, Rijkswaterstaat, TenneT en Prorail kwamen hier bijeen om hun kennis en ervaring uit te wisselen.

Informatie halen en delen

Aanleiding voor de deelnemers om de sessie bij te wonen bleek vooral het ophalen van informatie, maar er werd ook volop informatie gedeeld. Sprekers waren Koene Talsma (Taskforce Bouwagenda), Hans Boes (TU Twente) en Tauw specialisten Hans van Kooten (casus N470) en Annet de Bakker (casus kademuren Amsterdam). De sessie werd geleid door Henberto Remmerts van Tauw.


Belangrijkste inzichten

Tijdens de kennissessie kwamen mooie inzichten naar voren over het belang van innovaties en het komen tot deze innovaties. Een aantal belangrijke zijn:

  • Innovatiebevorderend aanbesteden doe je niet alleen, haal iedereen erbij en diep het onderwerp goed uit
  • Pak door, durf keuzes te maken en ga hier dan ook echt voor. Juist door uitproberen wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn en hoe ver marktpartijen gaan
  • Veel innovatie is er al! Maar, innoveren is ook het samenbrengen van wat er allemaal al kan, maar dan op andere schaal
  • Innovatiepartnerschap heeft als groot voordeel dat het ‘mag mislukken’; van beide kanten kan je eruit stappen, en de onderzoeks- en ontwikkelfase vraagt om investering van beide kanten
  • Opdrachtgevers mogen meer lef tonen en buiten de gebaande paden gaan lopen zonder een expliciete noodzaak voor innovatie. Niet alleen een economische, maar juist een duurzaamheidsdrive is hierbij belangrijk!
  • De groep wil graag een zesde leidend principe toevoegen aan de huidige 5 leidende principes voor een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemen in 2020 (onderdeel van de Marktvisie). Deze luidt: We dragen bij aan maatschappelijke uitdagingen; innovaties en schaalsprong zijn daar een onderdeel van.

 

Meer informatie over onze expertise op het gebied van aanbesteden en contracteren >>

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.