TAUW wint aanbesteding voor Rivierklimaatpark IJsselpoort

Rijkswaterstaat heeft namens Rivierklimaatpark IJsselpoort de partners TAUW, APPM, HKV, H+N+S Landschapsarchitecten en Bureau Stroming opdracht verleend voor het uitvoeren van de planuitwerkingsfase. De winnende partij, opererend onder de naam: IJsselpoortpartners, zal eind maart starten met de werkzaamheden.

28 maart 2023

Van ideeënschets tot planuitwerkingsfase

In 2007 maakte Natuurmonumenten een eerste ideeënschets voor de IJsselpoort, de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek. Nu, 16 jaar later, zijn die ideeën uitgegroeid tot het programma Rivierklimaatpark IJsselpoort waarin negen partners -  omliggende gemeenten, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmomumenten - aangevoerd door RWS, samenwerken om een uniek rivierpark te creëren.

Het consortium IJsselpoortpartners, dat wij als TAUW aanvoeren, gaat aan de slag met de planuitwerkingsfase die in 2026 tot een uitvoeringsontwerp moet leiden. Het doel van de planuitwerkingsfase is het nader uitwerken van het voorkeursalternatief. Hier wordt tot de komende 2,5 jaar invulling aan gegeven. 

We zijn erg blij met de ondersteuning van deze ervaren combinatie en verheugen ons op de samenwerking.
- Mark Eichner programmamanager, Rivierklimaatpark IJsselpoort

 

Waarom Rivierklimaatpark IJsselpoort?

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een veelzijdig plan voor een toekomstbestendig IJssellandschap. Het bevat plannen voor de rivier, bedrijvigheid, natuur, scheepvaart en recreatie. Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is één van de projecten die wordt uitgevoerd in het kader van het landelijke Deltaprogramma.

Het project wordt uitgevoerd om de volgende redenen:

  • de rivier meer ruimte geven bij extreem hoogwater;
  • ruimte bieden voor duurzame bedrijvigheid, landbouw, recreatie en energieopwekking;
  • de kenmerkende natuur van het riviergebied terug brengen;
  • zorgen dat de vaargeul niet verder uitschuurt;
  • zorgen voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart;
  • een aantrekkelijk en toegankelijk rivierpark maken voor ontspanning en verkoeling.

Het doel van het project is toegankelijke uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek te realiseren die klimaatextremen kunnen blijven opvangen: een toekomstbestending IJssellandschap.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.