TAUW bodemspecialisten delen kennis bij Symposium Bodem Breed

Op donderdag 13 april 2023 zullen bodemspecialisten van TAUW een belangrijke bijdrage leveren aan het Symposium Bodem Breed. Tijdens dit symposium staat de vraag centraal of goed bodembeheer en -beleid ons uit de verschillende crisissen kan helpen. Het netwerkevent van bodem en ondergrond zal dit jaar plaatsvinden in het Stadhuis Arnhem en Huis der provincie Gelderland.

21 maart 2023

Tijdens het symposium zullen bodemspecialisten van TAUW hun kennis delen over verschillende thema’s zoals bodem- en watersturend, de vitale bodem, de toekomst van bodembeheer en spanningen in de ondergrond.

 • Sessie 1.2 | Bodem en Water sturend | 13.00 - 14.30 uur
  Water, Bodem en Sediment sturend.
  Deze sessie gaat over het integraal inrichten van gebieden in Nederland, om de stikstof-, biodiversiteits-, woon-, grondstoffen- en waterkwaliteitscrisis aan te pakken. Er wordt gebruik gemaakt van water, bodem en sediment sturend, om oplossingen te verkennen. Aan het einde van de sessie worden de resultaten aangeboden aan relevante departementen.
  > Theo Edelman (BAE), Martin Doeswijk (TAUW) en Jos Brils (Deltares)

 • Sessie 4.1 | Een gezonde bodem in beeld | 10.30 - 12.00 uur
  De verschuivingen in het bodemwerkveld, de visie en aanpak van TAUW, en een interactief onderdeel waarin we klantvragen bespreken.
  Deze sessie gaat over het visualiseren van een vitale bodem, hoe je dit kan doen en hoe je dit in de praktijk kan toepassen. Daarnaast zal er ingegaan worden op de definities en indicatoren voor een vitale bodem, een korte clip van de nieuwe film 'Onder het Maaiveld' en verschuivingen in het bodemwerkveld. Er is ook een interactief onderdeel waarin klantvragen worden besproken.
  > Emma van Popta en Jostijn van der Velde (beiden TAUW)

 • Sessie 4.3 | Met Europa op weg naar gezonde bodems | 15.00 - 16.30 uur
  The urgent necessity of healthy soils.
  Een sessie over de Europese Bodemstrategie en de EU Bodemmissie, waarin de Europese Bodemgezondheidswet en Nederlandse initiatieven aan bod komen. Ook worden er beleidsontwikkelingen en actviteiten belicht, en een discussie over de kansen en impact van Europese initiatieven geïnitieerd. 
  > Martin Doeswijk (TAUW) en Margot de Cleen (RWS)

 • Sessie 6.2 | Spanningen in de ondergrond | 13.00 - 14.30 uur
  De (over)volle stedelijke ondiepe ondergrond: Praktische handvatten voor een integrale aanpak.
  Er worden tijdens deze sessie praktische handvatten geboden voor een integrale aanpak om de leefomgeving toekomstbestendig in te richten, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwe Omgevingswet. Er wordt ook een spel gespeeld waarbij de gemeente Leeuwardenhout voorzien wordt van waterstof en een nieuwe hoogwaardige openbare ruimte.
  > Han de Wit (TAUW en De Bouwcampus)

 • Sessie 7.2 | De toekomst van bodembeheer | 13.00 - 14.30 uur
  Praktijksessie: Inpassing van het Gronings Bodembeleid in de Omgevingswet.
  Deze sessie biedt inzicht in het proces van het vertalen van afspraken over bodem en grondwater in de Omgevingswet. Ervaringen uit verschillende praktijksituaties worden gedeeld en er wordt besproken wat eruit kan worden geleerd.
  > Lisette Grolle (provincie Groningen) en Mark in ’t Veld (TAUW) 


Tevens zullen diverse TAUW experts ondersteuning bieden tijdens andere sessies, waaronder sessie 1.2 'Bodem en Water sturend' en sessie 2.3 'Water en bodem sturend, samenwerking bij de provincies'.

Meer informatie en aanmelden | Symposium Bodem Breed 

Benieuwd naar het volledige programma? Download het programmaboekje en meld u aan voor het symposium.

Aanmelden

 

 

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.