Actieplan leegstand kantoren

Tauw heeft samen met Decisio opdracht gekregen voor het opstellen van een actieplan aanpak leegstand kantoren in Overijssel. In dit project wordt gekeken naar de provinciale rol en mogelijkheden om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Opdrachtgever is de provincie Overijssel.

Voor het opstellen van dit actieplan is samenwerking met de grote gemeenten in Overijssel en de verschillende marktpartijen noodzakelijk. Tauw verzorgt het procesmanagement en de projectleiding voor dit project. Waar nodig zetten we onze expertise van planologie en grondbeleid in.
Decisio brengt kennis in van de kantorenmarkt en heeft een belangrijke rol bij het kijken naar economische instrumenten.

Van de ruim 15.000 kantoren in Nederland staan er bijna 900 volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg. Overheden en marktpartijen – verenigd in de Kantorentop – hebben onlangs het convenant getekend om de leegstand in kantoren te bestrijden en te stimuleren dat een beter functionerende kantorenmarkt wordt bereikt.