Advies Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid Textiel naar Tweede Kamer

TAUW heeft samen met Rebel Group in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies geschreven over de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) Textiel. Dit advies is op 20 mei 2021 als bijlage bij de Voortgangsrapportage circulair textiel van demissionair staatssecretaris van Velthoven naar de Tweede Kamer gegaan.

26 mei 2021

Eerste stap in het verduurzamen van de textielketen

Het afgelopen jaar hebben brancheorganisaties Modint en INretail een voorstel voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) uitgewerkt. Daarnaast hebben Rebel Group en TAUW een onderzoek naar de mogelijke invulling van de UPV voor textiel uitgevoerd, die is opgenomen als bijlage bij de voortgangsrapportage.

De UPV is een eerste belangrijke stap in het verduurzamen van de textielketen. De UPV waarborgt dat producten aan het einde van hun levenscyclus zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet door producenten ook verantwoordelijk te maken voor de afvalfase van de producten die zij op de markt brengen.


Contouren van de UPV

Op basis van het voorstel van brancheorganisaties, raadpleging van het netwerkoverleg circulair textiel en het onderzoek van Rebel Group en TAUW is een eerste stap in het vormgeven van de UPV gezet. De belangrijkste contouren van de UPV zijn als volgt:

  • De UPV heeft betrekking op de productgroepen consumentenkleding, bedrijfskleding en huishoud- en woningtextiel
  • Doelstellingen worden gemeten ten opzichte van de hoeveelheid jaarlijks afgedankt textiel (som van gescheiden ingezameld textiel en textiel in het restafval)
  • Er zijn doelstellingen voorgesteld voor 2025 en 2030 voor hergebruik, recycling en vezel-tot-vezel recycling. Een deel van het hergebruikte textiel moet in Nederland op de markt komen.

Daarmee worden de adviezen van Rebel en TAUW allemaal overgenomen.

 

Verplicht karakter

In haar voortgangsrapportage schrijft de demissionair staatssecretaris: “De AMvB voorziet de UPV van een verplicht karakter. Daarmee zijn doelstellingen wettelijk vastgelegd en kan de overheid handhavend optreden. De branche wil daarnaast een algemeenverbindendverklaring (AVV) oprichten om zo collectief invulling aan hun verantwoordelijkheid te kunnen geven. Bij de inrichting van de UPV willen de brancheorganisaties tot een systeem van tariefdifferentiatie komen om extra beweging in de sector te bewerkstelligen. Deze voorgenomen hoofdlijnen vormen een belangrijke start voor het invoeren van de UPV, die de komende tijd in overleg met de belanghebbende partijen verder wordt vormgegeven. Daarbij worden onderwerpen als specifieke uitzonderingen, tarifering en tariefdifferentiatie, het goed meenemen van e-commerce en de governance-structuur verder uitgewerkt.”

Jurgen Ooms, adviseur circulaire economie bij TAUW en samen met Rebel Group betrokken bij het onderzoek naar de nadere invulling van het UPV, zegt over deze belangrijke stap: “De textielindustrie heeft een grote milieu-impact. Ik ben dan ook blij dat we op deze manier de milieu-impact van deze sector kunnen verkleinen en daarmee bijdragen aan een circulairder Nederland.”

 

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van Circulaire Economie? Klik kan op onderstaande button.

Circulaire Economie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.