Advisering Rijkswaterstaat rondom grondwatervraagstukken bij verruiming Twentekanalen

Het Twentekanaal tussen Delden en Almelo en Delden en Enschede wordt verdiept zodat er grotere schepen doorheen kunnen. Bij de verruiming van deze vaarwegen is grondwateroverlast een cruciaal aandachtspunt. Rijkswaterstaat heeft Tauw opdracht gegeven voor advisering rondom grondwatervragen bij de uitvoering van dit project.

Integrale opwaardering Twentekanalen

De Twentekanalen vormen een belangrijke verbinding tussen Nederlandse havens en de rest van Europa. De verruiming van de vaarweg maakt het Twentekanaal geschikt voor grotere schepen met meer lading. Ook zorgt de ruimere vaarweg ervoor dat schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren.

De betere bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente. Bij deze integrale opwaardering wordt ook de grondwateroverlast in de omgeving aangepakt en worden oevers vernieuwd.

Adviseur grondwater

Tauw is sinds 2016 adviseur van Rijkswaterstaat als het gaat om de grondwaterproblematiek rond de vaarwegen tussen Delden en Almelo en Delden en Enschede. Met het verdiepen van deze wegen is de kans groot dat de omgeving (extra) last krijgt van kwel. Hiervoor hebben we in 2018 verschillende oplossingsinrichtingen uitgewerkt, wat uiteindelijk tot een voorkeursalternatief heeft geleid.

Omdat deze samenwerking van beide kanten goed is bevallen, heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd om ook te adviseren in het vervolgtraject. Dit betekent dat wij Rijkswaterstaat tot en met 2023 adviseren als het gaat om grondwatervraagstukken tijdens de realisatiefase en gebruiksfase van dit project. “Wij zijn er trots op dat wij Rijkwaterstaat de komende jaren mogen adviseren en ontzorgen op dit complexe thema”, aldus Tauw-adviseur Xander Tekelenburg.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.