Adviseurs begeleiden leerlingen bij onderzoek naar waterbesparing

Gymnasiasten van het Openbaar Lyceum Zeist hebben onder begeleiding van twee adviseurs van Tauw onderzoek gedaan naar waterbesparing op school. De opdacht was: op welke wijze zou het Openbaar Lyceum water kunnen besparen? Op vrijdag 14 juni vond de eindpresentatie plaats.

Dit project, dat onderdeel uitmaakt van het gymnasium onderwijs ‘De Jonge Onderzoeker’, heeft als doel om leerlingen bewust te maken van hun fysieke leefomgeving en in het bijzonder het waterverbruik. Samen met docenten van het lyceum hebben adviseurs Inkie Goijer en Johan de Putter van Tauw een lesprogramma ontwikkeld, waarbij in acht lessen is toegewerkt naar de eindpresentatie op vrijdag 14 juni.

De leerlingen presenteerden in groepen hun onderzoeksresultaten en hun voorstellen voor waterbesparing aan de jury, bestaande uit Joke Leenders (wethouder van de gemeente Zeist), Annemarie Juli (bestuurder OSGS), Christine Hylkema (rector Openbaar Lyceum Zeist) en Annemieke Nijhof (algemeen directeur van Tauw).

De winnende groep presenteerde een plan om het regenwater op het dak op te vangen, te filteren en te gebruiken als doorspoelwater voor de toiletten. De leerlingen hielden hierbij rekening met de positie van de toiletten (in blokken boven elkaar), de verschillende waterstromen en de hoeveelheid water, waardoor hun plan haalbaar lijkt. Als prijs ontvingen de winnaars een dagje uit naar een bestemming naar keuze.

Enthousiast

Jurylid Annemieke Nijhof is erg enthousiast over het initiatief 'De Jonge Onderzoeker': ‘Ik vond het heel erg leuk en inspirerend om de oogst van het project 'De Jonge Onderzoeker' te mogen jureren. Ik ben trots op dit soort projecten, waarin Tauw haar kennis en leuke mensen verbindt met de nieuwe generaties. Tauwers Johan de Putter, Jochem van der Beek en Inkie Goijer hebben de kinderen écht enthousiast gekregen. En dat is een hele prestatie; ik heb zelf twee pubers en zij vinden mijn werk over het algemeen maar saai.’

Lesprogramma

In het lesprogramma werd aandacht geschonken aan academische vaardigheden, zoals het formuleren van de onderzoeksvragen en het bedenken van een onderzoeksmethodiek. Daarnaast werden lessen gegeven over water (bijvoorbeeld over afkoppelen en de waterbalans) en hebben gastsprekers uit de waterwereld verteld over hun vakgebied. De leerlingen zijn op fietsexcursie geweest naar de drinkwaterwinning van Vitens in Zeist en de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Bij het Wereld Natuur Fonds kregen ze een les over 'water in de wereld'. 

Uitdaging

'Leuk om te zien hoe leergierig deze groep jonge onderzoekers is', vertelt Johan de Putter. 'Ze willen dolgraag zelf dingen meten en onderzoeken. De excursies en de activiteiten zoals het meten van verhard oppervlak en het uitlezen van regen- en watermeters, ervaren zij dan ook als een mooie, nieuwe uitdaging.'

Emma (12), één van de deelnemende leerlingen, zegt over het project : “Ik wist wel wat over waterbesparing. Maar ik heb nog nooit zo serieus aan een plan gewerkt.” Philip (13) vond het ook erg leuk. “Vooral dat je alles zelf mag verzinnen.” Lex (12) vond vooral het ontwerp leuk. “Je kijkt naar wat een handige manier is.”