AERIUS, ICT-project van het jaar mede dankzij Tauw

 

AERIUS heeft de Computable Award 2016 in de wacht gesleept in de categorie beste ICT-project van de overheid. De jury noemt het informatiesysteem ‘enorm gebruikersvriendelijk’. AERIUS ondersteunt de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en de monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Tauw is sinds 2012 nauw betrokken bij de ontwikkeling van AERIUS. 

 

(Door)ontwikkeling AERIUS

AERIUS is de afgelopen jaren op initiatief en in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Defensie en de twaalf provincies ontwikkeld voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Tauw heeft het ministerie van EZ ondersteund bij deze ontwikkeling van AERIUS. In dit proces heeft Tauw met Wing samengewerkt in de rol van projectleider en product-owner AERIUS.

Sinds 1 juli 2015 is AERIUS officieel in productie gegaan als wettelijk verplicht instrument bij de vergunningverlening onder de PAS. Sinds 1 april 2016 is het beheer en de doorontwikkeling van het complete AERIUS-instrumentarium door EZ overgedragen aan het RIVM. De combinatie Tauw/Wing ondersteunt het RIVM bij het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS voor de PAS, maar er wordt ook gekeken naar toepassingen van het programma op andere werkterreinen van het RIVM, zoals de Omgevingswet.

Beste ICT-project

Volgens het juryrapport biedt AERIUS maximale gebruiksvriendelijkheid en laat het project zien hoe ICT kan bijdragen aan optimale dienstverlening van de overheid aan MKB en burgers. ‘Iedereen weet dat het aanvragen van een vergunning een traject is met veel administratieve stappen die veel tijd in beslag nemen. Met AERIUS behoort dit tot het verleden’, aldus de jury.

Het RIVM ziet het winnen van de Computable Award als een bevestiging van de gekozen aanpak voor nieuwe toepassingen: ‘Het winnen van deze prijs bevestigt de gekozen aanpak om ICT bij de overheid te ontwikkelen en stimuleert om daarmee verder te gaan. Interactief, steeds blijven maken wat de gebruiker nodig heeft. Lerend, continu verbeterend en transparant. Open source-oplossingen en gebruik van Open Data zijn daarbij het uitgangspunt.’

Meer informatie over onze expertise op het gebied van AERIUS en de PAS.

Contactpersoon: Berend Hoekstra