Afvalwaterproject Turkije succesvol afgerond

Tauw heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het project ‘methodiek voor afvalwaterbehandeling in kleine en middelgrote gemeenten van Turkije’. Tauw heeft de Turkse overheid vooral ondersteund met technologische kennis op het gebied van zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Tauw heeft het project uitgevoerd in een consortium met Ameco Environmental Services uit Utrecht en de Turkse partner IBS Research and Consultancy uit Istanbul. Het project maakte deel uit van een Nederlands steunprogramma voor toekomstige EU-landen, met als doel de bilaterale samenwerking tussen overheidsinstanties te stimuleren (G2G). Vanuit Nederland waren daarom ook Wereld Waternet and Infomil betrokken.

Het project richtte zich vooral op ondersteuning van de Illerbank en het Ministerie van Milieu in Turkije bij de implementatie van de Europese Afvalwaterrichtlijn, en in het bijzonder op de planning en het ontwerp van kleinschalige afvalwaterzuivering.

Grote opgave

De uitdaging voor Turkije is het realiseren van meer dan 3.000 afvalwaterzuiveringsinstallaties in een relatief korte periode en te waarborgen dat deze installaties ook op lange termijn goed functioneren. Voor de Illerbank, die dit grotendeels moet realiseren, is dit een grote opgave. Naast de behoefte om meer technische kennis te vergaren zijn er veel organisatorische knelpunten. Het project heeft de Illerbank handreikingen geboden om deze taak efficiënt en adequaat uit te kunnen voeren. Zo is een handboek opgeleverd met aanbevelingen voor technische aspecten als het ontwerp van de installaties, maar ook organisatorische aspecten op het gebied van het besluitvormingsproces, beheer en financiering.

Pilots

Voor dit project zijn verschillende pilots uitgevoerd. Daarbij is zowel gekeken naar onlangs gerealiseerde afvalwaterzuiveringen als afvalwaterzuivering die nog in de ontwerp- of planfase zaten. De afvalwatertechnologen van Tauw hebben daarbij veel kunnen betekenen voor de Turkse betrokkenen. Hun technische kennis en adviezen konden direct in de praktijk worden gebracht.

Het resultaat van het project is te zien op de website van de Illerbank.

Contact persoon: Hans Jansen