Amsterdam Zuid werkt met Tauw aan efficiency en uniformering afvalinzameling

In het kader van één Amsterdam werkt Amsterdam Zuid aan efficiency en uniformering van de afvalinzameling. De nieuwe ondergrondse afvalcontainers die sinds begin juli in de Apollobuurt geplaatst worden, zijn een primeur voor Amsterdam. Tauw is, samen met United Quality, sinds 2012 betrokken geweest bij dit innovatieve project.

De ontwikkeling en introductie van de nieuwe ondergrondse afvalcontainers is het resultaat van een hoognodige vervanging van oude containers. Daarnaast was er vanuit de gemeente de behoefte om ondergrondse afvalinzameling in meer buurten binnen Amsterdam in te voeren. Amsterdam Zuid heeft hierin het voortouw genomen, waarna de rest van de stad zich aansloot bij dat initiatief.

Uniform, dus efficiënt

Een belangrijk voordeel van dit initiatief is de gegenereerde kwantumkorting wat betreft afvalinzameling. Aangezien er op korte termijn nog maar één type container wordt gebruikt, is er ook nog maar één type inzamelvoertuig nodig. Dit maakt de samenwerking tussen verschillende stadsdelen niet alleen eenvoudiger, maar ook goedkoper.

Na de Apollobuurt komen er dit (en volgend) jaar ook nieuwe containers in de Stadionbuurt, Schinkelbuurt, Willemsparkbuurt en het Museumkwartier. In totaal gaat het om 720 containers voor diverse soorten afval. De Pijp en Hoofddorppleinbuurt volgen in 2016 en 2017.

Tauw & Amsterdam

Tauw heeft de gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid) de afgelopen 3 jaar begeleid en geadviseerd bij dit project. Hierbij is nauw samengewerkt met United Quality; adviseur op het gebied van levering van ondergrondse containers. Het begon in 2012 met de opdracht om extra compensatieplekken in het stadsdeel te vinden. Hieruit volgde de technische locatievoorbereidingen voor 660 nieuwe containerlocaties (locaties vrijmaken van kabels en leidingen). Uiteindelijk kwam ook de opdracht om het plaatsingsbestek voor heel Amsterdam te maken en het verzoek om onderdeel uit te maken van het Lead Buyer Team. Dit team is verantwoordelijk voor het opstellen van het leveringsbestek.

Momenteel is Tauw nog betrokken als adviseur in de uitvoering. Het begeleiden van het overdrachtsproces, (het voorbereidingsteam draagt over aan het uitvoeringsteam), is hierbij de voornaamste taak.

Contactpersoon: Paul Mooij