Aqua Nederland Vakbeurs & Rioleringsvakdagen: bezoek onze stand en lezing

Met trots presenteert Tauw zich van 13 tot en met 15 maart 2018 tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs en de Rioleringsvakdagen in de Evenementenhal Gorinchem. Hét trefpunt waar ondernemers en relaties uit de water- en rioleringsbranche elkaar ontmoeten. In onze stand en tijdens onze lezing richten we ons op ‘Watertechnologie, denkkracht en verbinding in een Circulair Nederland’.

Door samen te werken kunnen we het waterbeheer nóg duurzamer, toekomstbestendiger en kostenefficiënt(er) maken. Mét en door alle partijen; van waterschappen, overheden en kennisinstellingen tot aannemers en burgers. Samenwerken en verbinden is de kracht van Tauw. Daarom zetten we in onze adviezen & ontwerpen én tijdens de uitvoeringsfase van projecten de nieuwste technologieën en innovaties in.

Lezing: 4 essentiële stappen voor een circulair Nederland
Met het programma Nederland circulair in 2050 wil de overheid een eind maken aan de ‘wegwerpmaatschappij’. En met de tussentijdse ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken, is er op korte termijn werk aan de winkel.

Een mooi streven, maar ook een ontzettend grote uitdaging voor iedereen: voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. En daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor provincies, gemeenten en waterschappen. Waar te beginnen?

Op dinsdag 13 maart (9:30 – 10:00 uur) nemen Tauw en Twynstra Gudde u tijdens een inspirerende lezing mee in 4 essentiële stappen die gezet moeten worden om Nederland ‘circulair’ te maken.

Stand A116: ‘Watertechnologie, denkkracht en verbinding in een Circulair Nederland’
Naast ‘circulaire economie’ zetten we tijdens de beurs ook in op de twee andere thema’s van de beursdagen. Aan de hand van concrete projecten presenteren we in onze stand oplossingen voor de zuiveringsuitdagingen in de water- en industriële sector. Denk daarbij aan onderwerpen als:

  • Nieuwe sanitatie
  • Grondstoffenterugwinning/micronutriënten
  • (Communale) afvalwaterzuivering
  • Omgevingswarmte

In het kader van big data & machine learning geeft Hal24K op donderdagmiddag een ‘gastoptreden’ in onze stand. Gezamenlijk informeren we u over de mogelijkheden van (het verzamelen én toepassen van) big data, predictive maintenance, slim watermanagement en machine learning.

Aanmelden & meer informatie
Wij nodigen u van harte uit om tussen 13 en 15 maart onze stand (nummer) en lezing te bezoeken! Voor een gratis, persoonlijk toegangsbewijs kunt u zich via deze link registreren. U ontvangt uw toegangsbewijs per mail.
Meer informatie en praktijkvoorbeelden van hoe Tauw bijdraagt aan toekomstbestendig en kostenefficiënt waterbeheer: www.tauw.nl

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.