Asbestonderzoek in 15 schoolgebouwen

Tauw heeft in de herfstvakantie in opdracht van de gemeente Duiven 15 scholen onderzocht op asbest. Bij 9 scholen zijn asbesthoudende materialen aangetroffen, zonder directe risico’s voor de volksgezondheid; bij 1 school is asbest in de kruipruimte aangetroffen en was afperkend asbestonderzoek nodig.

Op 16 februari 2011 is in een spoeddebat in de Tweede Kamer voorgesteld om op alle scholen in de primair en voortgezet onderwijs voor 1 juli 2012 een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Het betreft schoolgebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Tot nu toe heeft nog maar de helft van de aangeschreven scholen op deze oproep gereageerd en slechts een kwart van deze scholen hebben een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit tussentijdse resultaten van een enquête onder 9800 scholen blijkt dat 81% van de scholen waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden asbest bevat.

Onderzoek Tauw

Op 1 school is een asbestbesmetting in de kruipruimte aangetroffen. Om vast te stellen of er asbestvezels in de lucht aanwezig waren, heeft Tauw diezelfde middag nog een afperkend onderzoek conform NEN 2991 uitgevoerd. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek zijn de leerlingen twee dagen op andere locaties ondergebracht. Gelukkig bleek de besmetting alleen aanwezig in de afgesloten kruipruimte en kon Tauw de ouders, schoolleiding en de gemeente snel laten weten dat de school asbestveilig is.

Bij de overige 9 scholen is ook asbest aangetroffen, maar dit asbest geeft geen directe risico's voor de volksgezondheid. Dit materiaal kan op termijn verwijderd worden bij groot onderhoud, renovaties en/of sloop van de gebouwen.

Contact persoon: Gerrit Bons