Basisschool Slingerbos realiseert uitdagend en klimaatproof schoolplein

Een schoolplein dat kinderen uitdaagt om te spelen en waar rekening wordt gehouden met het klimaat van de toekomst. Dat was de wens van basisschool Slingerbos in Diepenveen. Leerlingen, leerkrachten en ouders maakten de eerste plannen. Op 14 mei konden kinderen voor het eerst spelen op het tot nu toe gerealiseerde deel van het schoolplein. Tauw is mede betrokken bij de totstandkoming ervan.

Bij het herinrichten van het schoolplein is zoveel mogelijk met natuurlijke materialen gewerkt.  Daardoor worden kinderen uitgedaagd om in en met de natuur te spelen. Zo kunnen de leerlingen hun klimkunsten laten zien op een  boomstammenparcours. Naast de zandbak staat een waterpomp waarmee leerlingen volop kunnen experimenteren met water, wateroverlast en wat ze kunnen doen om wateroverlast te voorkomen.

Klimaatproof
Naast een uitdagende plek om te spelen was het klimaat van de toekomst een belangrijk thema tijdens het maken van de plannen: meer heftige regenbuien en ook vaker langere perioden van droogte. Alle regenpijpen van het schoolgebouw zijn bovengronds afgekoppeld. Regenwater loopt over het schoolplein weg en wordt met innovatieve infiltratiekratten in de grond opgenomen. Leerlingen kunnen dus zien wat er met het water gebeurt.

Daarnaast beschikt het nieuwe schoolplein over meerdere wadi’s: lager gelegen delen waar het water in opgevangen kan worden als het hard regent, en het normale systeem het water niet kan verwerken. Bij de maatregelen die Slingerbos neemt, is niet alleen rekening gehouden met de buien die nu vallen, maar ook met de nóg hevigere buien die in de toekomst gaan vallen. Echt klimaatproof dus.

Samenwerking
De leerlingen, leerkrachten en ouders van basisschool Slingerbos waren actief betrokken bij het maken van de plannen. Ze maakten verschillende mini-schoolpleintjes om de basis van het ontwerp te leggen. Stichting De Ulebelt en ingenieursbureau Tauw zijn betrokken om de plannen van de mini-schoolpleintjes om te zetten naar het echte schoolplein.

Een mooi voorbeeld van waterambassadeursschap tussen de gemeente Deventer en Tauw. Beide partijen leveren waterambassadeurs om maatschappelijke initiatieven belangeloos kracht bij te zetten. Zo heeft Tauw bijvoorbeeld de berekening gemaakt voor de hemelwaterafvoer en -berging en geadviseerd in de mogelijkheden voor infiltratie. Samen met de gemeente hebben we ervoor gezorgd dat subsidiestromen op gang werden gebracht en dat de kinderen straks veilig kunnen spelen. Met de samenwerkingspartners is het ook mogelijk gemaakt om een innovatieve waterberging rondom de infiltratie van transportleidingen te realiseren (zie foto).

Gemeente Deventer en Waterschap Drents Overijsselse Delta dachten mee over hoe speelplezier gecombineerd kon worden met inrichten voor een veranderend klimaat en verstrekten subsidie. Daarnaast droegen onder andere WijDeventer, Rabobank en Jantje Beton loterij financieel bij om de plannen te realiseren.

Contact: Wilbert Peters, wilbert.peters@tauw.com