Bedrijven willen in 2030 helft minder CO2-uitstoot zakelijke reizen

Meer dan veertig grote Nederlandse bedrijven - waaronder Philips, Unilever, KPN en ook Tauw - hebben met elkaar afgesproken om de uitstoot door hun zakelijke reizen in 2030 met de helft terug te brengen. Tijdens een bijeenkomst op donderdagochtend 31 mei hebben de CEO’s van de bedrijven de onderhandelaars van het Klimaatakkoord gevraagd hun ideeën over te nemen.

De bedrijven, met gezamenlijk bijna 300.000 werknemers, hebben zich verenigd in de coalitie Anders Reizen. Daarin delen ze kennis en ervaring over het verlagen van de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer. Die is nu ruim 13 megaton per jaar, evenveel als de CO2-uitstoot door aardgas van meer dan 4,5 miljoen huishoudens.

Maatregelen
De bedrijven hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het stimuleren van duurzamer reizen. ABN AMRO geeft nieuwe medewerkers bijvoorbeeld standaard een OV-jaarkaart en PwC vervangt vliegreizen onder de 500 kilometer zo veel mogelijk door treinreizen. Verder gaat Eneco geheel over op elektrische leaseauto’s en Arcadis verhuisde naar een locatie met goede OV-verbindingen, iets wat VodafoneZiggo ook gaat doen.

Ook Tauw stapt (vanaf 2023) over op een volledig elektrisch leasewagenpark. Een eerste groep leaserijders heeft inmiddels de omschakeling gemaakt. “Als we de opwarming van de aarde willen afremmen, moeten we de uitstoot van CO2 drastisch verminderen: alles wat kan, moeten we doen”, vertelt Annemieke Nijhof, CEO bij Tauw en voorzitter van de sectortafel mobiliteit voor het nieuwe Klimaatakkoord. “In het personenvervoer is de technologie klaar voor elektrisch rijden (op groene elektriciteit). Koplopers in de markt moeten ervoor zorgen dat er versneld een nieuwe ‘laadinfrastructuur’ ontstaat. Tauw gaat daar zijn steentje aan bijdragen. En ik doe mee, ook al betekent dit dat ik mijn gedrag, en dus het aantal kilometers, moet aanpassen. Maar dat mes snijdt aan vele kanten: tijd, geld én energieverbruik!”

Onderzoek
Maatregelen die bedrijven hebben ingevoerd of willen invoeren, zijn door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft getoetst op CO2-reductie en impact. De studie laat zien dat de ambitie om de CO2-uitstoot door zakelijke mobiliteit in 2030 te halveren haalbaar is. De hulp van de overheid is daarbij wel nodig. De maatregelen vereisen grote capaciteitsverhoging in het openbaar vervoer en uitbreiding van fietsinfrastructuur.

De meest effectieve maatregelen zijn volgens het onderzoek het overstappen naar elektrische leaseauto’s, het stimuleren van OV-gebruik en het beperken van vliegverkeer. De effecten van de maatregelen kunnen volgens de onderzoekers versterkt worden door ze slim te combineren, door het inzetten van gedragsveranderingscampagnes en door duurzaamheid voortdurend onder de aandacht te brengen.

Anders Reizen
Natuur & Milieu, VNO-NCW, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en NS namen in 2015 het initiatief voor de Anders Reizen-coalitie. Dat gebeurde in aanloop naar de Klimaattop van Parijs. Inmiddels hebben zich meer dan veertig grote bedrijven aangesloten. De bedrijven willen ervoor zorgen dat duurzaam reizen steeds gewoner en makkelijker wordt in Nederland.

Een lijst van deelnemende bedrijven en een overzicht van maatregelen staat in het rapport van CE Delft dat hier te downloaden is.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.