Certificering ISO 14001 en CO2-prestatieladder trede 5 | 2023

TAUW werkt hard aan het duurzaam maken van de eigen onderneming, zijn adviezen en producten. Zo vormt ons energiemanagement programma, met doelstellingen voor CO2-reductie, een belangrijk onderdeel van ons beleid op het gebied van duurzaamheid. Onze ambities voor een duurzame bedrijfsvoering sluiten goed aan bij de CO2-Prestatieladder.

Na de laatste beoordeling over de verlenging van onze certificeringen in de zomer van 2021 heeft afgelopen zomer (2023) weer een herbeoordeling plaatsgevonden. Met trots melden wij dat TAUW Nederland en Syntraal dit opnieuw met een positief resultaat hebben doorlopen.

Uit de audit bleek dat TAUW continu werkt aan het verbeteren van onze leefomgeving, zowel in onze interne bedrijfsvoering als extern in projecten. Intern hebben we geïnvesteerd in elektrificatie van onze leasevloot, verduurzaming van onze inkoop (o.a. buitendienstkleding), opwekken van eigen duurzame energie (436 zonnepanelen) en focussen wij op onze positieve handdruk in projecten waar komende jaren nog meer aandacht aan besteed gaat worden. De voornaamste boodschap van de auditoren was: ‘Wij mogen onze trots en mooie verzette (advies)werk meer uitdragen!

ISO 14001:2015 en CO2-prestatieladder niveau 5

Met het ISO 14001:2015-certificaat laten we zien dat we continu werken aan een verbetering van onze milieuprestaties, dat we voldoen aan de wet- en regelgeving en dat we de milieurisico’s van onze activiteiten beheersen. Door het structureel monitoren van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten kunnen we onze milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk maken.

Ook binnen de CO2-prestatieladder hebben we onze CO2-inventarisatie inzichtelijk. Hierbij wordt gekeken naar de emissies die TAUW direct uitstoot, indirecte emissies die TAUW veroorzaakt en naar overige CO2-emissies in de keten. Niveau 5, de hoogste trede op de CO2-prestatieladder, stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, maar ook aan onze leveranciers en onderaannemers.

 

Meer weten? Bekijk de pagina over de CO2-prestatieladder

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.