Behoud certificering ISO 14001 en CO2-prestatieladder trede 5

Afgelopen zomer (2021) heeft de jaarlijkse audit op de milieumanagementsystemen ISO14001 en CO2-prestatieladder plaatsgevonden. Met als uitkomst een positieve beoordeling.

De audit

Tijdens de audit hebben we in gesprekken met diverse TAUW-collega's laten zien dat duurzaamheid in alle facetten van het bedrijf leeft en dat het wordt uitgedragen op de werkvloer en in projecten. Verbeterpunten en tips worden zeer gewaardeerd, en we gebruiken deze om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen en onze milieuimpact nog verder te minimaliseren. De voornaamste boodschap van de auditoren was: ‘Wees trots op de prestaties van TAUW!’

ISO 14001:2015 en CO2-prestatieladder niveau 5

Met het ISO 14001:2015-certificaat laten we zien dat we continu werken aan een verbetering van onze milieuprestaties, dat we voldoen aan de wet- en regelgeving en dat we de milieurisico’s van onze activiteiten beheersen. Door het structureel monitoren van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten kunnen we onze milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk maken.

Ook binnen de CO2-prestatieladder hebben we onze CO2-inventarisatie inzichtelijk. Hierbij wordt gekeken naar de emissies die TAUW direct uitstoot, indirecte emissies die TAUW veroorzaakt en naar overige CO2-emissies in de keten. Niveau 5, de hoogste trede op de CO2-prestatieladder, stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, maar ook aan onze leveranciers en onderaannemers.

Voorgangsrapportage 2021

Naar aanleiding van de audit hebben we onze voortgangsrapportage van 2021 gepubliceerd. We verwachten in 2021 circa 770 ton CO2 uit te stoten, dit is een daling van 54% ten opzichte van ons referentiejaar 2019.

Het continu elektrificeren van ons wagenpark, het vergroenen van onze energiecontracten en het afnemen van groengas dragen bij aan dit resultaat. De impact van COVID-19 en het werken in het nieuwe normaal zorgt ook voor een reductie van onze uitstoot.

Bekijk de voortgangsrapportage

 

Werken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Uiteraard zullen we ons ook de komende jaren weer volop inzetten om onze 'duurzame impact' verder te vergroten, zowel voor onze eigen organisatie als binnen al onze projecten. Dit past in ons beleid om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.