Het belang van verkoelende openbare plekken in stedelijk gebied

Op maandag 24 juni werd Jeroen Kluck, expert klimaatadaptatie bij Tauw, geïnterviewd door Maino Remmers van NOS (NPO Radio 1) over het belang van goed toegankelijke openbare koele plekken tijdens extreme hitte.

Jeroen vertelt: “We bouwen onze huizen nog steeds met als doel om warmte binnen te houden en een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Natuurlijk een goed uitgangspunt, maar er wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de behoefte aan verkoeling. Des te belangrijker dat er voldoende koele plekken in de directe omgeving aanwezig zijn.”


Hittestress

Jaarlijks overlijden 250 mensen vroegtijdig als gevolg van hittestress. Door klimaatverandering neemt in de toekomst het aantal extreem warme dagen alleen maar toe. Met name in stedelijk gebied zijn de gevolgen groot: hier blijft hitte langer hangen en dalen de temperaturen ’s nachts maar weinig (zeker als het windstil is). Dit heeft invloed op het gebruik van de openbare ruimte en de leefbaarheid van steden.

Afstand tot verkoeling

Kluck geeft aan dat ‘hittekaarten’ aantonen dat bijna elke stad in de zomer in de zon te heet wordt. Daarom pleit hij ervoor om ook de verkoelende plekken in de openbare ruimte (dit kunnen ook openbare gebouwen zijn) in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk waar te weinig koele plekken zijn.

Op basis van onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam stelt hij voor dat ieder huis binnen 5 minuten van een koele plek zou moeten liggen, zodat mensen altijd snel verkoeling kunnen opzoeken in de openbare ruimte.

Het is van groot belang dat stedenbouwkundigen en planologen bij (her)inrichtingsopgaves meer rekening gaan houden met de behoefte aan verkoeling, willen we onze steden ook in de toekomst leefbaar houden.

Lees meer informatie over hittestress, klimaatadapatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraag voor aan onze adviseur Jeroen Kluck