Belangrijke wijziging richtlijn opslag brandbare stoffen (PGS 29)

Een groot deel van de milieueisen voor tankopslagbedrijven ligt vast in de richtlijn PGS 29. Deze richtlijn is ook van toepassing op andere bedrijven met verticale atmosferische opslagtanks voor opslag van brandbare stoffen. In december 2016 is versie 1.1 van de richtlijn PGS 29 uitgebracht met belangrijke wijzigingen. Het beleidskader met het afwegingsmodel en de richtlijn is toegelicht in de brief die is gepubliceerd door staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

De voornaamste wijzigingen in deze nieuwe versie van PGS 29 ten opzichte van de versie uit 2008 zijn:

  • Aanvullende eisen aan overvulbeveiliging van opslagtanks: het toepassen van een onafhankelijke overvulbeveiliging (HHH) is een beleidslijn
  • Beschouwing van tankputbrandscenario’s als geloofwaardige en realistische brandscenario’s bij opslag van PGS 1- en PGS 2-stoffen (en boven hun vlampunt verwarmde opgeslagen stoffen). Hierdoor moeten repressieve maatregelen worden getroffen om dit brandscenario te bestrijden. Een tankputbrand mag niet langer als een rampscenario worden beschouwd

Omdat een aantal wijzigingen grote (financiële) impact heeft voor bedrijven, heeft de staatssecretaris ervoor gekozen de nieuwe richtlijn niet direct als BBT (best beschikbaar techniek)-document aan te wijzen. In plaats daarvan is gekozen voor een geleidelijke invoering middels een maatwerk implementatieplan per bedrijf en een deadline voor het volledig voldoen aan PGS 29:2016 per eind 2021. De meeste bedrijven zijn ondertussen door hun Omgevingsdienst (OD) schriftelijk verzocht het implementatieplan voor 1 mei 2017 in te dienen.

Gewijzigde deadlines

Op basis van de berichtgeving van LEC BrandweerBRZO gelden rondom het implementatieplan de volgende deadlines:

  • Voor 1 mei 2017 dienen de aangeschreven bedrijven aan te geven in welke ernstcategorie men valt en binnen welk tijdsbestek de uit te werken maatregelen derhalve merkbaar effect dienen te hebben. Daarbij moet ook een principe-keuze worden gemaakt voor de wijze van brandbestrijding (vaste blusinstallaties of mobiele inzet)
  • Voor 1 oktober 2017 ontvangen de bedrijven een reactie op de bepaling van de ernstcategorie vanuit de Omgevingsdiensten. De beoordeling wordt uitgevoerd door LEC BrandweerBRZO
  • Voor 1 maart 2018 moet het implementatieplan met uitgewerkte maatregelen en planning voor implementatie zijn ingediend

De verwachting is dat bedrijven in maart 2017 via hun Omgevingsdienst schriftelijk worden geïnformeerd over de gewijzigde aanpak en deadlines.

Uitgebreide informatie over de veranderingen in de richtlijn is hier te vinden.

Tauw takes care!

Tauw heeft een breed netwerk aan klanten binnen de olie en gassector, heeft veel ervaring met PGS 29 en heeft vakbekwame brandveiligheidsadviseurs. Onze adviseurs kennen de diverse NFPA-normen en kennen de inzetmogelijkheden van de (bedrijfs)brandweer.

Daarmee kunnen wij u ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de ‘gaps’ in relatie tot PGS 29:2016. Samen met u onderzoeken we welke keuzes u heeft om deze gaps op te lossen en te komen tot een bedrijfseconomisch verantwoord pakket aan repressieve maatregelen voor het tankputbrandscenario. Binnen ons netwerk proberen wij deze oplossingen ook bedrijfsoverstijgend te vinden, door bijvoorbeeld mobiele voorzieningen te delen met elkaar en daarmee de noodzakelijke investeringen te reduceren.

Contactpersonen: Pieter Luiten en Martin van den Berg

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.