Bent u klaar voor de vernieuwde ISO 9001 en 14001?

In september 2015 zijn de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 verschenen. Alle organisaties die een kwaliteits- en/of milieumanagementsysteem conform de oude ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 hebben geïmplementeerd, moeten uiterlijk 18 september 2018 voldoen aan de nieuwe eisen. Om deze overgang soepel te laten verlopen, raden wij aan hier vroegtijdig mee te beginnen.

Momenteel zitten we in een overgangstermijn voordat de nieuwe normen in werking treden. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 niet meer geldig.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Inhoudelijk betekent dit dat alle nieuwe ISO normen zijn of worden opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS). De HLS bestaat uit een vaste hoofdstukindeling, basiseisen en kernelementen die gelden voor álle ISO normen. Doordat de opzet voor alle normen gelijk is, wordt het een stuk makkelijker om de verschillende managementsystemen te integreren (bijvoorbeeld kwaliteit, milieu en arbo). Dit biedt niet alleen voordelen tijdens de aanpassing van uw huidige managementsysteem naar de nieuwe norm, maar ook bij het onderhouden van uw managementsysteem. 

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Contextanalyse: wat is de totale omgeving waarop het managementsysteem van toepassing is?
  • Stakeholdersanalyse: wat zijn de wensen en verwachtingen van uw belanghebbenden?
  • Risicobenadering: werken aan de belangrijkste risico’s en kansen
  • Strategisch versus Operationeel: hoe vertaalt u de strategie naar de praktijk?
  • Leiderschap directie: specifieke verantwoordelijkheden voor de directie
  • Compliance: aantoonbaar voldoen aan ál uw verplichtingen

Wanneer en hoe kunt u ermee aan de slag?

September 2018 lijkt nog ver weg, maar de praktijk leert dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de overgang naar de nieuwe norm. Zo heeft u voldoende tijd om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen en blijft de belasting voor uw organisatie behapbaar.

Stel dat uw ISO 14001:2004 certificaat in augustus 2017 verloopt en u wilt dit certificaat verlengen, dan is het verlengde certificaat slechts geldig tot september 2018. Het is dus logischer om in augustus 2017 direct te certificeren volgens de nieuwe ISO 14001:2015.

Nieuwe norm arbomanagementsystemen vertraagd

De publicatie van de nieuwe norm voor arbomanagementsystemen (ISO 45001) is vertraagd en wordt begin 2018 verwacht. Deze vervangt de OHSAS 18001 en heeft een overgangstermijn van drie jaar.

Tip: Maakt u gebruik van een arbomanagementsysteem conform de OHSAS 18001? Bekijk dan de eisen vanuit de voorlopige ISO 45001 en probeer deze alvast mee te nemen in uw integrale managementsysteem.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de (impact en implementatie van) de nieuwe ISO voor uw organisatie? Lees hier meer of neem contact op met Sandra van Schooten, sandra.vanschooten@tauw.com , +31 61 54 70 589.

Contactpersoon: Sandra van Schooten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.