Beoordeling meldingen Bbk op website SIKB volledig vernieuwd

Op de website van het SIKB is vanaf nu een checklist te vinden om alle Bbk-meldingen (Besluit bodemkwaliteit) te beoordelen. Voordeel van deze tool is dat de beoordeling op een eenduidige en gestructureerde manier kan worden uitgevoerd.

Bovendien kan de tool u helpen met de beoordeling door allerlei antwoordafhankelijke vragen te stellen, helpvelden aan te bieden en verwijzingen te geven naar de wettelijke basis.

Tot voor kort konden alleen de ‘natte toepassingen’ beoordeeld worden. De tool is echter volledig geactualiseerd en nu kunnen alle droge en natte toepassingen van grond, baggerspecie en bouwstoffen worden beoordeeld. Uiteraard zijn ook de laatste wijzigingen uit alle Regelingen in de tool verwerkt.

Daarnaast is het nu mogelijk om het bestand met de gegevens over de melding, dat vanuit RWS Leefomgeving met de melding wordt meegezonden, in te lezen. Hiermee wordt de beoordeling automatisch voorzien van de juiste basisgegevens. Met de nieuwe versie van deze tool bent u actueel en kunt u alle Bbk-meldingen beoordelen op de essentiële toepassingseisen. De tool is te benaderen via www.sikb-bbkb.nl.

Tauw heeft bijgedragen aan de totstandkoming, actualisatie en uitbreiding van de tool.

Contactpersoon: Simon Bos