Bezoek onze sessies tijdens het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren op 16 mei

Op 16 mei vindt in Den Bosch het nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren van CROW plaats, hét jaarlijkse platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de infrasector elkaar ontmoeten. Dit keer staat ‘Leren van elkaar en elkaar (beter) leren kennen’ centraal. Tauw draagt bij aan het programma met verschillende interactieve sessies.

Zowel overheden als marktpartijen zoeken naar een optimale samenwerking, het optimale contract. Waar zit de ruimte voor verbetering en hoe benut je die ruimte? Zijn de juridische kaders wel zo knellend en belemmerend als ze vaak ervaren worden? Kennisdelen: hoe organiseer je dat, en: hoe ver ga je daarin? Transparantie en vertrouwen: hoe realiseer je dat? Al deze vragen komen tijdens deze derde editie aan bod, waarin ruime aandacht is voor:

•    Dialoog en debat: scherp en zorgvuldig, op inhoud inspireren
•    Leren van goede voorbeelden uit de praktijk: praktijkexpertise en herkenning, aansluiting bij de eigen praktijk

Sessies Tauw
Naast een plenaire programma worden er verschillende parallelsessies georganiseerd. Tauw heeft veel expertise op het gebied van aanbesteden en contracteren en is bij 4 van deze sessies betrokken. Dit zijn:

Beter besteden: mensenwerk (vroege-vogel-sessie)
De Actieagenda Beter Aanbesteden werkt samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers, aanbesteders en inschrijvers aan verbetering van de aanbestedingspraktijk. Beter benutten van het bestaande instrumentarium blijkt de crux. Waar liggen kennishiaten? Welke drempels moeten er geslecht? Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen? En hoe kijkt de nieuwe generatie professionals naar de praktijk? Wat is hun analyse, waar zien zij kansen voor verbetering?

Francien Bouwmeister, Adviseur Inkoop Fysiek Gemeente Amsterdam
Matthijs Huizing, Aanjager Beter Aanbesteden
Albert Martinus, Lid Taskforce Bouw namens MKB INFRA, DGA Lindeloof
Arnoud Spit, Adviseur Risico- en Contractmanagement Tauw

UAV-GC fit for Best Value (mini-college)
Hoe kan de Best Value-aanpak succesvol worden toegepast in een project onder de UAV-GC 2005? Ze lijken immers op onderdelen conflicterend te zijn. Denk hierbij aan het toepassen van een bonusmalusregeling of aan de wijze waarop de contractbeheersing wordt uitgevoerd (toetsing en acceptatie). Herkenbare worsteling? Maak kennis met een aantal knelpunten tussen UAV-GC en Best Value: hoe ga je ermee om en hoe voorkom je ze? Breng eigen praktijksituaties in en verken oplossingsrichtingen. Ontdek hoe je met kennis van de voorwaarden en met juiste toepassingen problemen voorkomt en samenwerking optimaliseert.

Chantal Schrijver en Arnoud Spit, beiden adviseur Risico- en Contractmanagement Tauw

Werken aan vertrouwen (discussie)
Effectief en efficiënt samenwerken en zo de ideale projectrealisatie neerzetten: de droom van elke opdrachtgever en opdrachtnemer. De gemeente Zaanstad laat het niet bij dromen en wil het echt anders. Samen met MKB-bedrijven uit de regio wordt gewerkt aan concrete oplossingen voor de thema’s risicomanagement, SROI en duurzaamheid. Hoe komen we tot beter samenwerken, hoe bouwen we aan vertrouwen? De aanpak wordt getoetst in een aantal pilotprojecten. Wat zijn de bevindingen, werkt het echt? En wat is de volgende stap? Discussieer en bouw mee!

Jaap Boes, Afdelingshoofd Ingenieursbureau Gemeente Zaanstad
Rob Konijn, Directeur Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco
Henberto Remmerts, Consultant / Businessleader Contract- en Risicomanagement Tauw
Moderator: Koen Bekking (CROW)

BIM-ambitie in de aanbesteding (praktijkvoorbeeld)
De rwzi Weesp is aan vervanging toe. Waternet heeft de ambitie de nieuwe rwzi met inzet van 3D en BIM te ontwikkelen met als doel: met optimale asset informatie tijdens ontwerp-, bouw-, productie- én onderhoudsfase tot betere samenwerking te komen. Uitwisseling van eenduidige en volledige informatie is essentieel. Het UAV-GC-contract, aanbesteed op basis van Best Value, bevat de contractvoorwaarden voor BIM. Bovendien is bepaald dat het een leerproces betreft: hoe werkt het, wat is de meerwaarde. De nadruk ligt op het samen met de aannemer ontwikkelen van BIM binnen de realisatiefase en het voorzien in de informatiebehoefte voor de beheerfase. Hoe verloopt de samenwerking, hoe ziet het BIM-proces eruit?

Rutger van den Noort, Informatiemanager MobilisNico van der Ploeg, BIM-manager / coördinator Waternet
Niels Vossebeld, BIM-regisseur Tauw

Inschrijven en meer informatie
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze sessies. Via de website van het CROW vind u het volledige programma en meer informatie over het congres.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van aanbesteden en contracteren

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.