Bezoek onze stand en lezingen tijdens de Waterinfodag op 29 maart

Op 29 maart 2018 vindt in ’s-Hertogenbosch de Waterinfodag plaats. Een beurs, congres en netwerkdag ineen waar overheid, bedrijven en kennisorganisaties informatie over waterbeheer inwinnen, verwerken en toepassen. Ook Tauw is aanwezig met een stand en verzorgt lezingen op het gebied van stresstesten en Machine learning.

Door samenwerking kunnen we het waterbeheer nóg duurzamer, toekomstbestendiger en kostenefficiënt(er) maken. Mét en door alle partijen; van waterschappen, overheden en kennisinstellingen tot aannemers en burgers. Samenwerken en verbinden is de kracht van Tauw. Daarom zetten we in onze adviezen en ontwerpen én tijdens de uitvoeringsfase van projecten de nieuwste technologieën en innovaties in.

Lezing ‘Stresstesten voor een klimaatbestendige leefomgeving (14.00 - 15.00 uur)
Tauw heeft al vele jaren ervaring met stresstesten, zoals de Wateroverlastkaart (WOLK) en de hittestresskaart. Hiermee helpen we gemeenten de leefomgeving klimaatrobuust in te richten en bieden klimaatadaptieve handelsperspectieven. Met Tygron hebben we onze ‘traditionele’ stresstestkaarten en ervaringen doorontwikkeld als serious gaming. Hiermee worden het weten, willen en werken (zoals geformuleerd in het Deltaprogramma Klimaatadaptatie) nóg beter op elkaar afgestemd, met als resultaat een integraal plan voor de  aanpak van klimaatadaptatie. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat en welke voordelen dit precies voor uw gemeente biedt, kom dan naar onze interactieve lezing.

Lezing ‘Machine learning: benut de kracht van uw data’ (11.30 - 12.15 uur)
Aan de hand van inspirerende ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk vertelt de nieuwe generatie over de kracht van Machine learning in het weg- en waterbeheer. Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die computers in staat stelt om zelf te leren van data. Ook in het waterbeheer creëert dit veel kansen, want bij gebiedsoverstijgende watervragen ‘verdrinken’ we al snel in de hoeveelheid data. Tauw en Rijkswaterstaat verkennen deze mogelijkheden, want de kracht van deze data mag niet onbenut blijven. De tijd is er rijp voor!

Aanmelden en meer informatie
Wij nodigen u van harte uit om onze stand op het stresstestenplein en onze lezingen te bezoeken! Aanmelden kan via de website van Waterinfodag. Hier vindt u ook het uitgebreide programma en meer informatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.