BIM ontwerp voor onderdoorgangen nieuwe rondweg de Hoven (N345)

De provincie Gelderland wil met de aanleg van de nieuwe rondweg de Hoven (N345) in Zutphen een einde maken aan de huidige verkeersproblematiek. Tauw is gevraagd om voor twee onderdoorgangen het voorlopige en definitieve ontwerp, het bestek, de kostenraming en de detailengineering te verzorgen.

Een nieuwe rondweg moet ervoor zorgen dat de geluidsbelasting, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de regio verbetert. Het gekozen tracé van de rondweg ligt ten zuidwesten van de kern de Hoven, grotendeels in de uiterwaarden. Uitgangspunt vanuit de landschappelijke eisen is dat de nieuwe N345 nauwelijks opvalt in het landschap door deze zo laag mogelijk ten opzichte van het maaiveld te ontwerpen. De eis is dat de N345 ‘gast’ is in het landschap.

Onderdoorgangen
De nieuwe onderdoorgang bij de Baankstraat kruist de rondweg (enigszins) schuin. Gekozen is om de vleugelwanden van het gesloten deel evenwijdig aan de N345 te plaatsen. Het gesloten tunneldeel krijgt een uitstekende rand die overloopt in de wanden van een open bak. Om de onderdoorgang zo goed mogelijk in te passen in het agrarische landschap wordt de open bak voorzien van groene taluds. Zo krijgen de gebruikers het gevoel langzaam weg te zakken in het groene landschap.

De nieuwe onderdoorgang bij de Kanonsdijk moet ervoor zorgen dat de rondweg in westelijke richting aftakt. Om een uitwisseling mogelijk te maken tussen het bestaande en nieuwe tracé wordt een turborotonde aangelegd. Om het langzame verkeer (fietsers/bromfietsers) ongelijkvloers te laten kruisen met het snelverkeer, wordt er ter plaatse van de turborotonde een onderdoorgang gerealiseerd. Door de onderdoorgang recht onder de (middencirkel van de) rotonde door te trekken, komt er via het middeneiland daglicht naar binnen en kan de totale lengte van de onderdoorgang worden verkort. Net als bij de Baankstraat wordt de open bak ook hier van groene taluds voorzien. Op de middencirkel van de rotonde komt een artistieke zonnewijzer. Zie 360 graden panorama view.

Engineering volledig in BIM
Het ontwerp van de onderdoorgangen wordt door het ontwerpteam van Tauw uitgewerkt in BIM (Building Information Modeling). In dit digitale prototype worden alle elementen met hun eigenschappen, relaties en afhankelijkheden parametrisch vastgelegd. Op die manier werken alle betrokken disciplines met dezelfde actuele informatie en wordt de communicatie en informatie-uitwisseling sterk verbeterd. Dit komt niet alleen de effectiviteit en efficiëntie ten goede, ook leidt het tot kostenbesparing, kwaliteitsverbeteringen en een verbetering van het projectproces. 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.