Bodemenergiesysteem levert enorme energiebesparing op Urk

TAUW is ingeschakeld door het consortium Circulaire Energie Voor Elkaar (CEVE) om een bodemenergiesysteem te ontwerpen voor bedrijven op Urk. Dit systeem gebruikt warmte die vrijkomt van visverwerkers om bedrijventerrein Zwolsehoek te voorzien van energie.

06 juni 2023

Circulaire energie voor elkaar

Visverwerkers hebben het hele jaar door een hoge energiebehoefte om hun vis te koelen. De warmte die vrijkomt bij dat proces gaat meestal verloren. Door hun energieproces slimmer in te richten kunnen de visverwerkers veel kosten besparen èn hun CO2-uitstoot fors omlaag brengen. In dit project wordt deze vrijgekomen warmte gekoppeld aan een bodemenergiesysteem en geleverd als warmte aan het omliggende bedrijventerrein. Deze bedrijven profiteren van relatief goedkope energie en het systeem levert weer koude terug aan de visverwerkers. Circulaire win-win.

                               

 

Het WKO-ontwerp

De geohydrologen van TAUW zijn ingezet om een open bodemenergiesysteem voor Warmte/Koude opslag (WKO) te ontwerpen. Daarvoor moesten eerst de bodemopbouw en ruimtelijke beperkingen geïnventariseerd worden. De geohydrologen hebben, met behulp va een grondwatermodel de hydrologische en thermische effecten van het WKO-systeem in kaart gebracht. Dat zijn de effecten van het systeem op de grondwaterstanden, stroming en de temperatuursverandering van het grondwater. De effecten worden gerapporteerd en gepresenteerd (kaartbeelden en grafieken) in een effectrapportage. Daarnaast namen de geohydrologen ook andere effecten van de onttrekking en infiltratie en de potentiële gevolgen voor de natuur, landbouw, etc. mee in hun ontwerp. Dit was nog een hele puzzel. Toen het ontwerp gereed was, heeft TAUW een m.e.r.-aanmeldnotitie opgesteld waarin de milieueffecten zijn beoordeeld ten behoeve van de vergunningenaanvraag.

Meerwaarde van TAUW bij bodemenergiesystemen zoals op Urk:

  • BRL gecertificeerd ((BRL SIKB 11000, scope 1A)
  • Meer dan 20 jaar ervaring in dit werkveld
  • Open bodemenergiesystemen beoordeeld en geïnventariseerd door geohydrologen
  • Kennis en software om grondwatermodellen te bouwen en WKO-ontwerpen door te rekenen
  • TAUW kan het hele vergunningsaanvraagtraject verzorgen
  • Opstellen m.e.r.-aanmeldnotitie
  • Gespecialiseerd in open bodemenergiesystemen

Meer weten over dit onderwerp? 

Circulaire economie voor overheden

In 2030 moet de Nederlandse overheid voor 50% circulair zijn. Dat lijkt iets voor de lange termijn, maar om dit doel te halen, is juist nú actie nodig. Want er moet nog veel gebeuren. Wilt u als gemeente weten hoe ver u bent op het gebied van circulaire economie? Of ligt er bij uw provincie een vervangingsopgave voor een brug of weg? Dan is het belangrijk om de circulaire economie al in de ontwerpfase mee te nemen. TAUW kan u daarbij helpen op verschillende manieren.

Lees meer

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.