Calamiteitenplan Wateroverlast voor Hardinxveld-Giessendam

De regio Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren meerdere malen te maken gehad met een enorme hoeveelheid regen, wat tot grote overlast en schade heeft geleid. Daarom is TAUW bezig om voor de gemeente een Calamiteitenplan Wateroverlast op te stellen.

Om toekomstige wateroverlast tegen te gaan, heeft de gemeente samen met waterschap Rivierenland een ambitieus maatregelenpakket opgesteld. In dit kader wordt de komende twee jaar een groot aantal verbetermaatregelen aan het watersysteem uitgevoerd. Echter, hoe grondig deze maatregelen ook zijn, er blijft altijd kans op wateroverlast bestaan.

Calamiteitenplan Wateroverlast

Daarom heeft de gemeente besloten dat er op korte termijn een Calamiteitenplan Wateroverlast moet worden opgesteld dat een breed draagvlak moet krijgen. Een complexe klus doordat er veel personen vanuit meerdere organisaties bij betrokken zijn.

Aanpak

‘Door onze ruime ervaring met het opstellen van Calamiteitenplannen en het organiseren van complexe processen, sloot het plan van aanpak uitstekend aan bij de wensen van de gemeente’, aldus Jeroen Gmelig Meyling, projectleider bij TAUW. ‘De gemeente was dan ook erg te spreken over de beschreven aanpak. Wij als TAUW zijn blij dat we de gemeente en haar inwoners kunnen helpen bij deze problematiek.’

Inmiddels heeft de eerste werksessie onder 15 betrokkenen plaatsgevonden. Naar verwachting wordt het plan voor de zomer opgeleverd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.