Climate Cafe voor betere waterkwaliteit in de Filipijnen

Tauw werkt samen met internationale universiteiten en hogescholen aan oplossingen voor de wereldwijde problematiek van sterk vervuilde rivieren. Om draagvlak te krijgen voor een integrale aanpak is het noodzakelijk om bewustwording te creëren. Daarom is het ‘Climate Cafe’ opgericht waarin ‘young professionals’ in een internationale en interdisciplinaire setting creatieve oplossingen implementeren voor de wereldwijde problematiek van de waterkwaliteit. Onlangs vond het 22ste Climate Cafe plaats: de Butuanon River Scan op de Filipijnen.

Wereldwijd zijn rivieren in stedelijke gebieden vaak sterk verontreinigd met ernstige gevolgen voor de directe leefomgeving. Zonder ingrijpen zal door bevolkingsgroei, urbanisatie, industrialisatie en klimaatverandering de situatie ernstig verslechteren. Vervuiling door lozingen door bijvoorbeeld industrie en huishoudelijk afvalwater zijn vaak lastig aan te pakken.

Om draagvlak te krijgen voor de integrale aanpak van vervuilingsbronnen en om overheden aan te zetten tot actief handelen, is het creëren van bewustwording van groot belang. Daarom is het ‘Climate Cafe’ opgericht waarin ‘young professionals’ in een internationale en interdisciplinaire setting creatieve oplossingen bedenken voor de wereldwijde problematiek van waterkwaliteit

Climate Cafe
Het Climate Cafe is een initiatief van internationaal samenwerkende hogescholen en universiteiten, bedrijfsleven en lokale overheden. Tijdens een Climate Cafe staat een schijnbaar onoplosbaar probleem centraal. In een internationale en interdisciplinaire setting wordt dit probleem aangepakt met een concreet fysiek eindproduct als resultaat. Het is vooral dit fysieke eindproduct dat het onderscheid maakt, zeker vergeleken met onderzoeksrapporten die vaak ongelezen in een la verdwijnen.

Zo zijn bijvoorbeeld al een drijvend eiland, een helofytenveld en een afvalvanger als oplossing naar voren gekomen en met lokale partijen geïmplementeerd. Deze oplossingen zijn vervolgens in verschillende landen geïntroduceerd en de ‘Best Management Practices’ worden met elkaar uitgewisseld.

Foto: Vervuilde rivieren in de wereld en internationale kennisuitwisseling over bijvoorbeeld ‘afvalvangers’ als oplossing, zoals de Shoreliner in Rotterdam

Butuanon River Scan
In november 2018 vond het 22ste Climate Cafe plaats: de Butuanon River Scan op de Filipijnen. De Butuanon is een rivier op het eiland Cebu in de gelijknamige provincie. De rivier mondt uit in Mandaue City. Het Department of Environment and Natural Resources (DENR) verkoos deze zeer ernstig vervuilde rivier in 2015 tot de smerigste rivier in de Filipijnen.

Dit vormde de aanleiding om een River Scan te organiseren in het kader van het Climate Cafe. Floris Boogaard van Tauw en de Hanze Hogeschool Groningen, Rick Heikoop van de Hogeschool Rotterdam, Christine Marie Ilagan Gohetia van de University of San Carlos in Cebu City en Ubo Pakes van de University of the Philippines in Iloilo City namen samen met de gemeente Mandaue, Tauw en INDYMO het initiatief hiervoor.

Aanpak en conclusie
De Butuanon River Scan startte met een uitgebreide interactieve probleemanalyse. Zes internationale interdisciplinaire groepen analyseren interviews en storytelling met betrokkenen en bewoners, waarnemingen in het veld en metingen met sensoren bovenstrooms, middenstroom en benedenstrooms van de rivier. Ze brengen de problemen op drie verschillende locaties in de rivier in kaart vanuit verschillende invalshoeken. Alle waarnemingen en meetresultaten leggen ze direct op locatie vast. Zie impressie.

De conclusie van deze River Scan is dat de vervuiling van bovenstrooms naar benedenstrooms sterk toeneemt; niet alleen door zichtbaar vuil zoals plastic, maar ook door microverontreinigingen die gemeten worden door continue sensoren.

Resultaten en vervolg
Tijdens de River Scan zijn drijvende eilanden gebouwd die drijvend vuil verzamelen, het water kunnen zuiveren en die de rivier een betere uitstraling geven. Kennisuitwisseling heeft onder andere geleid tot actie van de lokale overheid om vervuilingsbronnen stop te zetten en het stimuleren en implementeren van zuiveringsvoorzieningen. Zo is er bijvoorbeeld een einde gekomen aan de ongezuiverde lozingen van een varkensfokkerij.

De output van dit Climate Cafe bestaat uit een interactieve website met beschrijving van de problematiek en oplossingen, zoals video’s, presentaties en posters. De aanpak en resultaten zijn gepresenteerd aan bestuurders, experts en lokale overheden op twee conferenties in de Filipijnen: 'Emerging Sustainable Stategies for Climate Change' (Manila, 10 november) en de Fourth International River Summit (Mandaue City, 22-24 november). Klik hier voor een impressie van deze events.

In 2019 volgen meer Climate Cafes, onder andere in Zweden, Singapore, Dubai en Melbourne. Meer informatie is te vinden op: https://climatecafe.nl/news

Meer informatie over onze expertise op het gebied van klimaatadaptatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.