Climate Campus als antwoord op klimaatverandering

Maar liefst achtendertig partijen, waaronder Tauw, zeggen ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta. Ze zetten daarmee in op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering. In de intentieverklaring zeggen de partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren en daarmee stad en delta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden.  

Naast Tauw tekenden ook gerenommeerde instellingen zoals het Kadaster, KNMI, CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD en andere adviesbureaus de intentieverklaring.

Hechte samenwerking

De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast is er een economisch motief. Partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe business en banen te scheppen. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen, en naast investeerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. Daarmee kan de Climate Campus een (inter)nationaal partner zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s.

Steden kwetsbaar voor klimaatverandering

Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door Provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte. Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als de zaak onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. Zwolle en de IJssel-Vechtdelta partners zijn erop uit om dat te voorkomen. En vooral: om de stad mooier en groener te maken. Daarbij zijn ze qua schaalgrootte en wateropgave proeftuin een demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.

Tauw speelt een belangrijke rol bij het klimaatbestendig inrichten van de ruimtelijke omgeving. Meer weten over onze expertise op het gebied van de Klimaatactieve Stad?

Contactpersoon: Edwin van der Strate

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.