Climate Campus Zwolle presenteert actieplan klimaatadaptatie

Op 9 maart 2018 heeft de stichting Climate Campus in Brainz in Zwolle haar actieplan gepresenteerd. Dit kennis- en innovatienetwerk in Oost-Nederland wil werk en vaart maken om de stad en de delta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. Tauw is één van de ruim 40 organisaties en bedrijven die hiervoor in juni 2017 een intentieverklaring heeft getekend.

De provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle - partners van de Climate Campus - juichen de ontwikkeling van Climate Campus toe als kenniscentrum in de regio, dat niet alleen van betekenis is voor de IJssel-Vechtdelta maar ook voor Nederland en Europa.

Gezamenlijke initiatieven
Het actieplan bevat ideeën en oplossingen die in 2018-2019 door themagroepen verder worden uitgewerkt tot oplossingen voor klimaatbestendige delta’s.

Uniek is dat bedrijven en inwoners nadrukkelijk worden uitgenodigd als ervaringsdeskundigen en leveranciers van vraagstukken rond klimaatbestendig wonen, werken, ontwikkelen en ondernemen. Meer dan vijftig procent van de bebouwing en leefomgeving in de regio is eigendom van particuliere woningbezitters en private partijen. Samen nieuwe oplossingen bedenken, kan tot een enorme economische boost leiden. Denk aan de economische ontwikkeling die zich eerder voltrok bij de transitie van kolen naar gas.

Organisatie
Naast het opstellen van een actieplan heeft de stichting hard gewerkt aan het opzetten van een het Climate Campus Bureau, een organisatie die de ideeën van de Climate Campuspartners verder laat ontwikkelen tot nieuwe kennis, innovaties, producten en diensten. Het Climate Campus Bureau is daarin de spil die faciliteert, stimuleert en verbindt. De uitvoering van het actieplan va0lt onder de regie van het Climate Campus Bureau.

De stichting Climate Campus bestaat uit Liesbeth Rijsdijk (Hogeschool Windesheim), Matthijs Nijboer (Natuur en Milieu Overijssel), Han de Wit (Tauw) en Koos Veerman (Royal Haskoning DHV). De overheden krijgen nog een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur.

Meer informatie over de Climate Campus >>
Meer informatie over onze expertise op het gebied van Klimaatadaptatie >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.