Cursus UAVgc fit for Best Value

Herkent u dit ook? Best Value projecten leveren tijdens de uitvoering vaak discussie op over verantwoordelijkheden en verwachtingen. Zoekt u ook naar praktische handvatten om een Best Value project in goede banen te leiden binnen een UAV-GC kader?

Het kennisplatform CROW organiseert in samenwerking met Tauw de gevorderde cursus UAV-GC fit for Best Value. Met deze cursus beschikt u in één dag over de benodigde kennis om op de juiste wijze invulling te geven aan een contract onder de UAV-GC bij een Best Value project. De cursus wordt gegeven door onze Tauw-specialisten Chantal Schrijver en Marlous Vogels.

U leert:

  • UAV-GC zodanig te gebruiken dat de Best Value aanpak optimaal tot uiting komt in projecten
  • Knelpunten herkennen tussen UAV-GC en Best Value en hoe deze te voorkomen
  • Hoe de concretiseringsfase optimaal kan worden benut om goed met elkaar samen te werken tijdens de uitvoeringsfase bij projecten gebruikmakend van de UAV-GC
  • Minimaliseren van faalkosten en transactiekosten in de bouw & infra projecten

Voor wie?

Iedereen (zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als adviesbureaus) die te maken heeft met UAV-GC en Best Value in de bouw & infra, bijvoorbeeld: inkoopadviseurs, projectleiders, contractmanagers, contractadviseurs, projectmedewerkers, hoofduitvoerders en risicomanagers.

Docenten

Chantal Schrijver heeft meer dan vijftien jaar ervaring met UAV-GC projecten, zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. Ze is B-gecertificeerd in de Best Value aanpak en geeft al meer dan tien jaar trainingen bij CROW.
Marlous Vogels is A+ gecertificeerd in de Best Value aanpak. Ze heeft meer dan 20 Best Value-aanbestedingen begeleid (o.a. bouw en infra/UAV-GC) en meer dan 30 Best Value trainingen en presentaties, zowel aan opdrachtnemers- als opdrachtgeverskant.

Cursusdata

De cursus duurt 1 dag en wordt gegeven op:

  • 30 oktober 2017 in Veenendaal
  • 9 januari 2018 in Veenendaal
  • 17 mei 2018 in Den Haag
  • 2 oktober 2018 in Veenendaal

Meer informatie en aanmelden

Ga voor meer uitgebreide informatie over de cursus en het inschrijfformulier naar de website van CROW.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.