Datamanagement voor monitoring Houtribdijk

De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt door Rijkswaterstaat aan beide zijden gedeeltelijk versterkt met zand. Een zandige dijkversterking in een groot meer zonder getij is nieuw, waardoor er meer inzicht nodig is in de benodigde inspanning voor het beheer en onderhoud. Daarom heeft Rijkswaterstaat een onderzoeks- en monitoringsprogramma opgezet. De combinatie HKV, Tauw en Iv-infra verzorgt het datamanagement hiervan.

Versterking Houtribdijk

De Houtribdijk werd tussen 1956 en 1976 aangelegd om het zuidelijke gedeelte van het IJsselmeer in te polderen. In 2003 werd van dit inpolderplan definitief afgezien. De Houtribdijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Daarom versterkt Rijkwaterstaat, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dijk over een lengte van 25 kilometer met zand en steen. De dijk ligt midden in het IJsselmeergebied, houdt het water van het IJsselmeer en Markermeer in toom en beschermt zo alle omliggende provincies tegen hoogwater. Na de versterking is de dijk bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Ook biedt de dijk meer kansen voor natuur en recreatie.

Monitoringsprogramma Rijkswaterstaat

Binnen het monitoringsprogramma dat Rijkswaterstaat heeft opgezet rond de zandige versterking van de Houtribdijk is de combinatie HKV, Tauw en Iv-infra gevraagd een datamanager te leveren en een Datamanagement Systeem (DMS) op te zetten en te beheren. De datamanager, ingebracht door Tauw, gaat samen met Rijkswaterstaat actief meedenken en aansturen op efficiënt databeheer en -gebruik met betrekking tot de onderzoeksdoelen van de zandige versterking.

Voor Tauw is het nieuw in een dergelijke combinatie de rol van datamanager te vervullen. Morrisson Kramer, datamanager vanuit Tauw (met collega Ilona Kemeling als technische back-up), is enthousiast over deze uitdaging: “Het is gaaf om met verschillende professionele partijen aan zo’n belangrijk project te werken. Dat het ook voor Rijkswaterstaat een nieuwe manier van samenwerken is, maakt het extra interessant. Er zal steeds meer behoefte ontstaan aan rollen met betrekking tot datamanagement; met dit project spelen we daarop in door samen met onze partners projectervaring op te doen.”

Het Onderzoeks- en monitoringsprogramma is in november 2018 gestart en loopt tot eind 2022.

Benieuwd hoe de dijkverking in z'n werk gaat? Bekijk ook deze video van Rijkswaterstaat.

<Bron foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtribdijk#/media/File:Houtribdijk_vanuit_de_lucht.jpg>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.