De Carbon-footprint 2020 van TAUW Nederland

TAUW is actief bezig met het monitoren van het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Het vormt een belangrijke basis om als bedrijf te verduurzamen en de CO2-uitstoot de reduceren. Vanwege deze ambities zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder (trede 5) en de ISO14001.

17 juni 2021

Inzicht in de CO2-uitstoot

In 2020 heeft TAUW Nederland 990 ton aan CO2 uitgestoten. Ten opzichte van het referentiejaar 2017 is de uitstoot met bijna 50% gedaald. Hiermee hebben we onze doelstelling voor 2020 behaald. 71% van de totale uitstoot komt door het zakelijke verkeer, 28% door de uitstoot door gebouwen en 1% door ons geproduceerde afval.  

De CO2-uitstoot per fte is als volgt veranderd (2020 t.o.v. 2017):

  • Zakelijk verkeer: afname van 58% (ton CO2/fte)
  • Energie gebruik gebouwen: toename van 14% (ton CO2/fte)
  • Afval: afname van 30% (ton CO2/fte).


Afgelopen jaren heeft TAUW de CO2-uitstoot weten te reduceren door het elektrificeren van het wagenpark, reduceren van het aantal reisbewegingen, stimuleren van het OV-gebruik en het afsluiten van energiecontracten met stroom van Hollandse bodem.


Invloed van COVID-19

COVID-19 heeft een groot effect gehad op de bedrijfsvoering. Door de impact van dit virus werkten TAUW-medewerkers, net als een groot deel van Nederland, sinds half maart thuis. In de periode van juni tot november 2020 was het mogelijk om 1 tot 2 dagen in de week op kantoor te werken. Door de gewijzigde manier van werken vonden zowel interne als externe vergaderingen online plaats. Dit heeft onder andere bijgedragen in de reductie van onze vervoersbewegingen. De kantoren zijn gedurende het gehele jaar in gebruik geweest.

 

Vooruitblik

Als bedrijf blijven we ons inzetten voor het reduceren van de Carbon-footprint. Voor de komende drie jaar zijn nieuwe doelstellingen opgesteld:

  • Voor Scope 1 (emissies zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in gebouwen) is het streven om in 2023 50% minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2019 en om in 2030 klimaatneutraal te zijn.
  • Voor Scope 2 (emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privévoertuigen en vliegverkeer) is het streven om in 2023 15% minder CO2 uit te stoten per fte ten opzichte van 2019.


Bekijk voor meer inzicht in de CO2-uitstoot van TAUW en de gestelde reductiedoelstellingen onze pagina van de CO2-prestatieladder.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.