De Carbon-footprint van 2021 van TAUW

TAUW is actief bezig met het monitoren van het energieverbruik de bijbehorende CO2-uitstoot. Het vormt een belangrijke basis om als bedrijf te verduurzamen en de eigen en CO2-uitstoot in de keten te reduceren. Ook in projecten vinden we het belangrijk een positieve impact te realiseren. Vanwege deze ambities zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder (trede 5) en de ISO14001.

16 juli 2022

Inzicht in de CO2-uitstoot 

In 2021 heeft TAUW Nederland 660 ton aan CO2 uitgestoten. Ten opzichte van het referentiejaar 2019 is de uitstoot met bijna 62 % gedaald. Hiermee hebben we onze doelstelling voor 2021 behaald.

68% van de totale uitstoot komt door het zakelijke verkeer, 22% door de uitstoot van gebouwen en 10 % door ons geproduceerde afval.   

De CO2-uitstoot per fte is als volgt veranderd (2021 t.o.v. 2019): 

  • Zakelijk verkeer: afname van 64% (ton CO2/fte) 
  • Energie gebruik gebouwen: toename van 46% (ton CO2/fte) 
  • Afval: afname van 46% (ton CO2/fte). 

 
De CO2-reductie is toe te schrijven aan het elektrificeren van het wagenpark, reduceren van het aantal reisbewegingen, stimuleren van het OV-gebruik en het afsluiten van energiecontracten met stroom van Nederlandse bodem. Daarnaast is in 2021 42 % van het gasverbruik vergroend en is alle grijze stroom vergroend middels de aanschaf van certificaten met een Garantie van Oorsprong. 

Invloed van COVID-19

COVID-19 heeft een groot effect gehad op de bedrijfsvoering. Door de impact van dit virus werkten TAUW-medewerkers, net als een groot deel van Nederland, sinds half maart 2020 thuis. Door de gewijzigde manier van werken vonden zowel interne als externe vergaderingen online plaats. De kantoren zijn alle tijdendeze periode wel in gebruik gebleven. Ook sinds corona minder impact heeft op ons leven blijven de medewerkers deels thuiswerken en vinden overleggen deels online plaats. De aangepaste werkwijze draagt bij aan een blijvende verlaging in het aantal reiskilometers ten opzichte van referentiejaar 2019.   

Vooruitblik 

TAUW blijft ambitieus in het reduceren van de CO2-voetafdruk. Voor de komende drie jaar zijn de volgende doelstellingen opgesteld: 

  • Voor Scope 1 (emissies zakelijk vervoer leaseauto’s en verstoken van aardgas in gebouwen) is het streven om in 2023 55% minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2019 en om in 2030 klimaatneutraal te zijn 
  • Voor Scope 2 (emissies van elektriciteitsgebruik en ingekochte warmte) is het streven om in 2023 50% minder CO2 uit te stoten per fte ten opzichte van 2019 
     
  • Voor Scope 3 (emissies van zakelijk verkeer privéauto’s, vliegverkeer en afval (met uitzondering van bouw- en sloopafval)) is het streven om in 2023 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2019  

Bekijk voor meer inzicht in de CO2-uitstoot van TAUW en de gestelde reductiedoelstellingen onze pagina van de CO2-prestatieladder 

Pagina CO2-prestatieladder