De Carbon-footprint van 2022 van TAUW

TAUW is actief bezig met het monitoren van het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Het vormt een belangrijke basis om als bedrijf te verduurzamen en de eigen en CO2-uitstoot in de keten te reduceren. Ook in projecten vinden we het belangrijk een positieve impact te realiseren. Vanwege deze ambities zijn we gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder (trede 5) en de ISO14001.

17 mei 2023

Inzicht in de CO2-uitstoot 

In 2022 heeft TAUW Nederland 765 ton aan CO2 uitgestoten. Ten opzichte van het referentiejaar 2019 is de uitstoot met bijna 56% gedaald. Hiermee hebben we onze doelstelling voor 2022 behaald.

75% van de totale uitstoot komt door het zakelijke verkeer, 13% door de uitstoot van gebouwen en 12% door ons geproduceerde afval.   

De CO2-uitstoot per fte is als volgt veranderd (2022 t.o.v. 2019): 

  • Zakelijk verkeer: afname van 55% (ton CO2/fte) 
  • Energieverbruik gebouwen: afname van 72% (ton CO2/fte) 
  • Afval: afname van 26% (ton CO2/fte). 

 
De CO2-reductie is toe te schrijven aan het elektrificeren van het wagenpark, reduceren van het aantal reisbewegingen, stimuleren van het OV-gebruik en het afsluiten van energiecontracten met stroom van Nederlandse bodem. Daarnaast is in 2022 86% van het gasverbruik vergroend en is de resterende grijze stroom vergroend middels de aanschaf van certificaten met een Garantie van Oorsprong. 

'Het Nieuwe normaal'

COVID-19 heeft een groot effect gehad op de bedrijfsvoering. Door de impact van dit virus werkten TAUW-medewerkers, net als een groot deel van Nederland, sinds half maart 2020 thuis. Door de gewijzigde manier van werken vonden zowel interne als externe vergaderingen online plaats. Onze kantoren zijn tijdens deze periode wel in gebruik gebleven. Ook nu corona minder impact heeft op ons leven blijven de medewerkers deels thuiswerken en vinden overleggen deels online plaats. Daarnaast zijn onze arbeidsvoorwaarden aangepast om duurzaam vervoer - waaronder OV, fiets en elektrische auto’s - te stimuleren. Ondanks een kleine toename ten opzichte van 2021, draagt de aangepaste werkwijze bij aan een blijvende verlaging van het aantal reiskilometers ten opzichte van referentiejaar 2019.   

Vooruitblik 

Onze onderstaande doelstellingen lopen aan het eind van 2023 af, maar uiteraard blijft TAUW Nederland ambitieus in het reduceren van de CO2-voetafdruk! TAUW blijft ambitieus en zal voor TAUW Nederland ambtieus blijven! Daarnaast heeft TAUW Group zich recentelijk gecommitteerd aan het Science Based Target initiatives voor verdere reductie op de lange termijn.

  • Voor Scope 1 (emissies zakelijk vervoer leaseauto’s en verstoken van aardgas in gebouwen) is het streven om in 2023 55% minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2019 en om in 2030 klimaatneutraal te zijn 
  • Voor Scope 2 (emissies van elektriciteitsgebruik en ingekochte warmte) is het streven om in 2023 50% minder CO2 uit te stoten per fte ten opzichte van 2019 
     
  • Voor Scope 3 (emissies van zakelijk verkeer privéauto’s, vliegverkeer en afval (met uitzondering van bouw- en sloopafval)) is het streven om in 2023 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2019  

Bekijk voor meer inzicht in de CO2-uitstoot van TAUW en de gestelde reductiedoelstellingen onze pagina van de CO2-prestatieladder 

Pagina CO2-prestatieladder