Nieuwe norm arbomanagementsystemen (ISO 45001)

De nieuwe norm voor arbomanagementsystemen (ISO 45001) is - na einige vertraging - in maart 2018 verschenen. Alle organisaties met een arbomanagementsysteem conform de huidige norm (OHSAS 18001), moeten begin 2021 voldoen aan de nieuwe eisen. Om de overgang naar de nieuwe norm soepel te laten verlopen, raden wij u aan vroegtijdig actie te ondernemen.

Waarom een nieuwe norm?

Bedrijven die OHSAS 18001 hebben toegepast om betere arboveiligheidsprestaties te creëren, hebben gemerkt dat deze norm niet internationaal erkend is. Daarnaast hangt deze onvoldoende samen met de internationaal erkende ISO 9001 en ISO 14001 normen.

Om dit te ondervangen heeft ISO een High Level Structure (HLS) opgesteld, die wordt toegepast in alle nieuwe ISO normen. Door deze HLS krijgt ISO 45001 dezelfde structuur als ISO 9001 en ISO 14001, met dezelfde definities, basiseisen en 10 kernelementen.

Wat vraagt de ISO 45001 van uw organisatie?

De belangrijkste inhoudelijke eisen die gesteld worden, zijn:

  • Contextanalyse: wat is de totale omgeving waarop het managementsysteem van toepassing is?
  • Stakeholdersanalyse: wat zijn de wensen en verwachtingen van uw belanghebbenden?
  • Risicobenadering: werken aan de belangrijkste risico’s en kansen
  • Strategisch versus operationeel: hoe vertaal je de strategie naar de praktijk?
  • Leiderschap directie: specifieke verantwoordelijkheden voor de directie
  • Compliance: aantoonbaar voldoen aan al uw verplichtingen

Wat is uw voordeel?

Doordat de opzet voor alle normen gelijk is, wordt het voor u een stuk makkelijker om de verschillende managementsystemen te integreren. Dit biedt niet alleen voordelen tijdens de aanpassing van uw huidige managementsysteem naar de nieuwe norm, maar ook bij het onderhouden van uw managementsysteem.  Denk bijvoorbeeld aan het integraal opzetten van onderwerpen waarbij zowel arbo, milieu als kwaliteit zijn opgenomen, zoals stakeholdersanalyse, beleidsverklaring, inventarisatie van risico’s en kansen, audits en auditprogramma en bewustwording.

Wanneer moet u aan de slag met ISO 45001?

Bent u al OHSAS 18001 gecertificeerd? Dan moet u rekening houden met een overgangstermijn van 3 jaar. Dit betekent dat uw organisatie aan het begin van 2021 aan de nieuwe ISO 45001 moet voldoen. Drie jaar klinkt misschien ver weg, maar door vroegtijdig te starten gunt u uzelf voldoende tijd om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen en beperkt u de belasting voor uw organisatie.

Gewacht met het opzetten van een arbomanagementsysteem?

Wij merken dat diverse organisaties hebben gewacht met het opzetten van een arbomanagementsysteem totdat de ISO 45001 beschikbaar is om zoveel mogelijk voordeel te behalen bij het opzetten van een integraal managementsysteem. Nu het bijna zover is, denkt Tauw graag met u mee!.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.