Dijkversterking Stadsdijken Zwolle ondertekend

Onlangs is het contract dijkversterking Stadsdijken Zwolle door Dijkzone Alliantie en Waterschap Drents Overijsselse Delta ondertekend. Tauw zet daarmee samen met samenwerkingspartners Ploegam, Dura Vermeer, Fugro en HNS de eerste stap naar de voorbereiding van de planvormingsfase van het unieke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-)project. Tauw verzorgt de begeleiding van dit stedelijke dijkversterkingsproject.

De dijken die dwars door de stad Zwolle lopen, stonden al even op de HWBP-lijst om versterkt te worden. Over 7,5 kilometer moeten de dijken met een meter verhoogd worden. Technisch geen ingewikkelde opgave, maar wel een uitdagende klus zo midden in de stad. Het dijktraject loopt van de kade langs een enorme benzine-opslag en de Scania-fabriek tot het buitengebied voorbij de wijk Westenholte en is divers te noemen. Het project kent een groot aantal stakeholders waaronder het waterschap, de gemeente, bedrijven en omwonenden.

Uniek samenwerkingsverband

De Dijkzone Alliantie bestaat uit de aannemerscombinatie Ploegam, Dura Vermeer, Fugro, architectenbureau HNS en Tauw. Al 7 jaar zijn zij strategische partners op waterkeringsprojecten als Ruimte voor de Waal, gebiedsontwikkelingen Ooijen-Wanssum en Spui-Oost.

Tauw verzorgt - als onderdeel van het samenwerkingsverband de Dijkzone Alliantie - een breed scala aan werkzaamheden en werkpakketten voor de planuitwerkingsfase, waarin het ontwerp in samenspraak met de omgeving wordt vormgegeven. Onderdeel hiervan zijn het dijkontwerp, het projectplan Waterwet en andere vergunningaanvragen, diverse conditioneringsonderzoeken en het omgevingsmanagement en participatieproces.

Werken met een open boekhouding

Het waterschap zocht het beste dijkteam voor de slimste oplossing voor de stadsdijken, bedoeld om traditionele risico’s in dijkenprojecten te ondervangen. Het bijzondere aan het contract Stadsdijken Zwolle is het werken met een open boekhouding. Gunning van deze opdracht vond plaats op basis van kwaliteit en samenwerking en speelde prijs maar een minimale rol. Pas na opdracht vindt de volledige prijsvorming plaats, waarbij gezamenlijk met het waterschap een begroting wordt opgesteld. Deze innovatieve aanbesteding heeft geleidt tot een soort tweetrapsraket met een mix van Best-Value Procurement, alliantie en bouwteam.

Vervolg Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Na de planuitwerkingsfase zal de realisatiefase starten. Tauw zal hier het Voorkeursalternatief (VKA) dat in de planuitwerkingsfase is uitgewerkt met de samenwerkingspartners in praktijk brengen.

Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), Cobouw en RTV focus Zwolle.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.