Duurzame weggeleiding met Recycling Light

Tauw heeft samen met LSC (Light Surface Control) Recycling Light ontwikkeld: een nieuwe, duurzame manier van weggeleiding die te vergelijken is met het 'glow in the dark' effect. Licht van koplampen van auto's wordt opgevangen en blijft nog langere tijd nagloeien.

Wat Recycling Light onderscheidt van andere duurzame alternatieven is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van het elektriciteitsnet of van een accu om energie in op te slaan. Recycling Light is een manier van weggeleiding die het licht van koplampen opvangt, bundelt en over lange tijd weer terug geeft aan de weggebruikers.

Het licht van een passerende koplamp wordt gebundeld door het gebruik van een lens en wordt opgeslagen op foto-luminescent materiaal. Foto-luminescent materiaal is te vergelijken met de ‘glow in the dark’ sterretjes die te koop zijn bij menig speelgoedzaak en in de nacht nog enkele uren blijven nagloeien. Recycling Light kan toegepast worden in de vorm van geleidepaaltjes of aan een geleiderail worden aangebracht.

Besparing al snel 60%

De resultaten van praktijkproeven met Recycling Light waren zeer positief. Het object bleef lange tijd nagloeien en gaf voldoende lichtuitstraling. Aangezien er geen energie, materiaalverbruik in de vorm van lichtmasten en onderhoud nodig is, is Recycling Light qua investering al snel 60% goedkoper dan standaard openbare verlichting.

Tauw is met het idee Recycling Light gekomen omdat veel van de openbare verlichting de hele nacht staat te branden terwijl er slechts door enkele weggebruikers ook echt gebruik van wordt gemaakt. Dit zorgt voor onnodig energieverbruik, lichthinder, lichtvervuiling maar ook onnodige kosten. Openbare verlichting is verantwoordelijk voor maar liefst 60% van het energieverbruik van overheden. Bovendien staat veel van deze verlichting in het buitengebied en dient het grotendeels als oriëntatieverlichting/geleiding voor automobilisten om tijdig het wegverloop en verkeersonveilige situaties in te kunnen schatten.