Eerste bevindingen pilot RES en milieueffectrapportage positief

De Commissie voor de milieueffectrapportage bracht in de pilot Regionale Energiestrategie en milieueffectrapportage een advies uit over de concept-RES documenten op het gebied van milieu-informatie. De twee RES-regio’s in Noord-Holland, waar Tauw ondersteunt, zijn onderdeel van deze pilot.

29 september 2020

Op 30 april melden wij al dat de Concept-RES van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid klaar zijn. Tauw is - binnen het consortium met APPM, Generation Energy en CE Delft - onder andere verantwoordelijk voor de thema’s natuur en landschap en bezig met de milieuweging in de RES. Beide regio’s nemen deel in de pilot RES en m.e.r. samen met andere RES-regio’s in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Doel is samen te leren hoe milieueffectrapportage kan bijdragen aan een RES.

 

Advies Commissie voor de m.e.r.

Tijdens de pilot zijn er verschillende kennisbijeenkomsten geweest, waarin gediscussieerd is tussen de partijen over de rol van milieueffectrapportage in een m.e.r., de doorwerking in lokaal omgevingsbeleid en het detailniveau van effectbeoordelingen. Onderdeel van de pilot is ook een advies van de Commissie voor de m.e.r. In de Noord-Hollandse regio’s is dat een advies op de concept-RES. Dat zijn de eerste adviezen die de Commissie heeft uitgebracht binnen de pilot.

Op 17 september kwam het advies van de Commissie voor de m.e.r.: “De Commissie heeft gekeken naar de milieu-informatie in de concept-RES van de RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord en daarover advies uitgebracht. Zij concludeert dat beide regio’s beschikken over een systematisch opgebouwde concept-RES met goede en gedegen milieu-informatie. Hiermee ligt er een goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapportages. De Commissie adviseert bij deze stap voor de verschillende zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind) onder meer de samenhang tussen en stapeling (cumulatie) van effecten op natuur en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij voor beide regio’s specifieke aanbevelingen.”

 

Door op goede basis

Dit advies is een compliment voor het verzette werk en een aanmoediging om op deze voet door te gaan. Momenteel krijgen we van diverse gemeenten uit de regio’s de vraag om werksessies te organiseren waarin ruimtelijke restricties en landschappelijke inpassing van windmolens en zonneweides onderwerp van gesprek is. Daarnaast gaan we voor verschillende gemeentes de inpassing van deze locaties visualiseren. Dit sluit ook aan op het advies van de Commissie voor de m.e.r..

Op deze wijze dragen we eraan bij dat de verschillende stakeholders in beide regio’s de zoekgebieden voor duurzame energie verder concretiseren in de RES 1.0. Met onder meer de programmamanagers van de RES in Noord-Holland Noord en Zuid en m.e.r.-coördinatoren van de provincie Noord-Holland gaan we in de komende periode de overige suggesties van de Commissie voor de m.e.r. bekijken en hoe deze een plek krijgen in het proces tot aan de RES 1.0. De pilot RES en m.e.r. loopt nog door met kennisbijeenkomsten met de andere regio’s, het Nationaal Programma RES en de Commissie voor de m.e.r. Lessen die daaruit naar voren komen, zullen we - waar relevant en mogelijk - natuurlijk ook meenemen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.