Emissiereducerende maatregelen fijn stof op- en overslag

Tauw heeft het onderzoek naar emissiereducerende maatregelen fijn stof bij op- en overslagactiviteiten afgerond. Tauw voerde het onderzoek samen met Buro Blauw uit in opdracht van het voormalige ministerie van VROM.

De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt bij de herziening van hoofdstuk 3.8 in de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) ’Diffuse stofemissie bij op- en overslag en bewerking van stuifgevoelige goederen’. Voor het bepalen van de beste beschikbare technieken voor een specifieke situatie bij op- en overslag verwijst het herziene hoofdstuk rechtstreeks naar de in het Tauw onderzoek opgestelde factsheets. Het onderzoeksrapport en de factsheets zijn digitaal beschikbaar op de site van InfoMil.