European Water Tech Week Leeuwarden 2018: Tauw verzorgt lezing over klimaatbestendige steden

De watertechnologiesector is wereldwijd steeds meer georganiseerd in hubs (knooppunten). Deze hubs worden onderling verbonden tijdens de European Water Tech Week Leeuwarden (EWTW). Leeuwarden is United Nations Innovating City for water technology en de sector komt hier tijdens EWTW 2018 samen in het innovatieve klimaat van de WaterCampus om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Tauw verzorgt één van de drie presentaties over ‘Climate Resilient Cities: 1001 Best Management Practices and innovations’.

Leiders op het gebied van Innovatie, technologie en beleid bij bedrijven, universiteiten en overheden komen samen tijdens een aantal evenementen die van 24 t/m 27 september 2018 plaatsvinden in de Stadsschouwburg. Het Wetsus Congress, de WaterLink conferentie van WaterAlliance en een innovatiebeurs maken deel uit van het programma. Om deze evenementen heen wordt een uniek cultureel programma samengesteld, waarin water centraal staat. Dit is verbonden aan de festiviteiten in het kader van Leeuwarden,  Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Multidisciplinaire samenwerking
Tijdens EWTW 2018 staat de vraag centraal hoe door multidisciplinaire samenwerking aan oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek kan worden bijgedragen. Op de agenda staan onderwerpen als waterschaarste, watervervuiling, en water & gezondheid. Ook de bijdrage van de watersector aan de circulaire economie komt aan de orde. De visie op deze onderwerpen vanuit wetenschap, business en politiek zal worden gedeeld door key-note sprekers van over de hele wereld. In interactieve sessies en op de beursvloer worden deze onderwerpen verder uitgediept en worden mogelijke kansen en innovaties verkend.

Sessie ‘Climate Resilient Cities: 1001 Best Management Practices and innovations’
Datum en tijd: Woensdagmiddag 26 september 2018

Steden worden steeds kwetsbaarder voor klimaatverandering en er is een dringende behoefte aan meer veerkracht. Het risico van overstromingen, hittestress, waterkwaliteit (microverontreinigende stoffen en plastic afval) en luchtkwaliteit moet worden aangepakt. Verschillende stresstesten helpen beleidsmakers en uitvoerders om op stadsniveau waardevolle gegevens te verzamelen. Een gedetailleerd inzicht in de kwetsbaarheid en veerkracht van hun wijk stelt hen in staat om in de nabije toekomst klimaatadaptatiemaatregelen te implementeren.

In deze sessie presenteren Floris Boogaard (Tauw / HUAS), Jeroen Kluck (Tauw / HvA), Karel Veeneman (wetterskip Fryslan) en Rui de Lima (Indymo) de lessen die zijn getrokken uit de 3 stappen in klimaatadaptatie: Weten, Willen, Werken. Zij zoomen in op de verschillende successen en tijdens een interactieve discussie wordt gezocht naar manieren om meer steden klimaatbestendig te maken.

Tauw-presentatie 'Sharing 1001 BMPs'
Wereldwijd kampen veel (dichtbevolkte) steden met overstromingen en hittestress. En dat zal met de aanhoudende gevolgen van klimaatverandering alleen maar erger worden. Daarom hebben stedenbouwkundigen en verschillende belanghebbenden in de publieke en private sector behoefte aan (quickscan) tools die de kwetsbaarheid voor overstromingen en hittestress kunnen beoordelen. In deze sessie presenteren Jeroen Kluck en Floris Boogaard het nieuwste onderzoek naar internationale hittestressmodellen (voorbeelden uit Europa, Afrika en Azië), oplossingen die over de hele wereld zijn geïmplementeerd en tools voor internationale kennisuitwisseling. 

Meer informatie over deze sessie en de EWTW 2018 is te vinden op de website van de WaterCampus.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.