Explosievenadvies John Frostbrug Arnhem

Tauw is gespecialiseerd in het geven van advies over de opsporing van explosieven. De gemeente Arnhem heeft Tauw gevraagd te adviseren bij het verleggen van de kade bij de John Frostbrug in Arnhem. Bij deze brug kwamen in de Tweede Wereldoorlog grote aantallen conventionele explosieven terecht die er mogelijk nog liggen.

In 2010 is de gemeente Arnhem gestart met voorbereidingen om de lage kade van de John Frostbrug 10 meter landinwaarts te verleggen om meer aanlegplaatsen voor cruiseschepen te realiseren. In de voorbereiding van het project werd terecht de vraag gesteld of er na de tweede wereldoorlog nog steeds kans is op het aantreffen van explosieven en zo ja, hoe je die opspoort?

Onafhankelijk advies

In Nederland zijn diverse bedrijven gecertificeerd voor het opsporen van oorlogstuig. Toch lopen de meningen over de meest geschikte opsporingsmethoden uiteen wat tot onnodig hoge extra onderzoekskosten en onduidelijkheid voor de opdrachtgever leidt. De gemeente Arnhem heeft Tauw daarom gevraagd te adviseren over de meest geschikte opsporingsmethode zodat dat de werkzaamheden veilig en verantwoord en binnen de geraamde onderzoekskosten kunnen worden uitgevoerd. Een dergelijk onafhankelijk advies is van grote meerwaarde voor onze opdrachtgevers en onderscheidt Tauw van de explosievenopsporingsbedrijven.

Expertise Tauw

Op het gebied van ‘opsporen conventionele explosieven’ biedt Tauw de volgende diensten aan:

  • Het coördineren en controleren van Vooronderzoeken conform BRL-OCE
  • Het opstellen van Projectgebonden Risico Analyses (PRA)
  • Voorbereiding en uitvoering van aanbestedingen OCE projecten
  • Controle opgestelde projectplannen volgens de vigerende beoordelingsrichtlijnen
  • Toezicht op projecten en controle uitgevoerde werkzaamheden
  • Advies aan directie tijdens uitvoering
  • Controle Proces verbaal van Oplevering
  • Evaluatie OCE project met betrokken partijen
  • Advies op het gebied van mogelijke subsidieverstrekking

Contact persoon: Rien van Rosmalen