Fietspad van de toekomst houdt steden gezond, bereikbaar en leefbaar

Gemeenten en provincies krijgen steeds meer aandacht voor een goede fietsinfrastructuur. Hierdoor worden onze fietspaden steeds diverser; er ontstaan fietssnelwegen, lokale fietsstraten en recreatieve routes. Maar er kan zoveel meer. Want als we fietspaden duurzamer en slimmer inrichten, kunnen we ook in de toekomst onze steden gezond, bereikbaar en leefbaar houden.

Fietspaden toekomstbestendig inrichten

Een fietspad kan zoveel meer zijn dan enkel een verbinding tussen A en B. Door onze kennis van onder meer klimaatadaptatie, verlichting, omgevingswarmte en ecologie slim te combineren met nieuwe technologieën en de aanpak Duurzaam GWW, biedt Tauw duurzame oplossingen die de leefomgeving leefbaar, bereikbaar en gezond maken (en houden).

Hoe zo’n ‘fietspad van de toekomst’ er in de praktijk uitziet, hangt natuurlijk af van diverse factoren: het soort gebruiker, de omgeving en de specifieke stedenbouwkundige opgaven en uitdagingen. Participatie van alle stakeholders is hierbij van groot belang.

Mogelijke toepassingen die een fietspad toekomstbestendig maken:

 • Waterberging
  Door overtollig water bij hevige regenval onder het fietspad op de vangen, wordt het hemelwatersysteem ontlast en wordt wateroverlast in het stedelijk gebied beperkt. Het opgeslagen regenwater kan in droge periodes worden gebruikt om het groen langs het fietspad te bewateren.
 • Groenvoorziening
  Door de aanleg van groen (zoals bomen) helpen we hittestress voorkomen en verhogen we de belevingswaarde.
 • Verwarmd fietspad
  Door fietspaden in de winter te verwarmen met warmte die in de zomer is opgeslagen onder het wegdek (Warmte Koude Opslag) kunnen we fietspaden in de winter ijs- en sneeuwvrij houden.  
 • Bij-vriendelijke berm
  Door de berm van een fietspad bijvriendelijk te maken (wilde bloemen en een hoge biodiversiteit) helpen we niet alleen de bij te overleven, het zorgt er ook voor dat het fietspad minder snel blank staat bij een stortbui.
 • Verlichting
  Door te kiezen voor energiezuinige, dynamische verlichting in combinatie met wegdekreflectie bieden we de fietser een beter zicht én een veiliger gevoel.

Praktijkvoorbeelden

  • Fietssnelweg provincie Groningen
   Tauw heeft een fietssnelweg ontworpen om het fietsgebruik tussen de woonkernen in de provincie Groningen te verhogen. Momenteel worden aanvullende kansen (waaronder culturele identiteit, verlichting en het versterken van lokale ecosysteemdiensten) omtrent zulke fietspaden onderzocht, zodat de gemeente deze kan benutten bij toekomstige fietspaden.
  • Uitvoeringsprogramma provincie Noord-Brabant: 'Fiets in de versnelling'
   Tauw en de provincie hebben creatieve ‘ontwerpateliers’ met diverse stakeholders georganiseerd met als doel om de ruimtelijke kwaliteit langs het fietspad te vergroten. Dit stimuleert het fietsgebruik.
  • Verwarmd fietspad in de uiterwaarde: ’Energie uit de papierfabriek’
   De provincie Gelderland gaat het fietspad in de Uiterwaarde vorstvrij houden door restwarmte van de papierfabriek te gebruiken. In de uiterwaarde is zout strooien niet toegestaan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.